Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stretnutie kaplánov s biskupom ZD ECAV

Stretnutie kaplánov s biskupom ZD ECAVVytlačiť
 

Dňa 12. novembra 2014 sa v budove BÚ ZD stretlo 7 kaplánov Západného dištriktu so svojím dištriktuálnym biskupom Mgr. Milanom Krivdom.

Po milom privítaní  sme začali krátkou pobožnosťou, ktorú sme zakončili spoločnou modlitbou Otčenáš.

Na stretnutie boli pozvaní dvaja hostia.

Sestra Martišková nám vysvetlila niektoré veci týkajúce sa administratívy a vyplňovania cestovných príkazov.

Keďže v službe sa farár (aj kaplán) niekedy stretne s rôznorodými tlačivami, dokumentmi a pod., pozval brat biskup na naše stretnutie aj geodeta, pána Ing. Smolka, ktorý nám podal veľmi zaujímavé a praktické informácie o tom, čo všetko môžeme hľadať a nájsť na katastrálnom úrade, resp. čo môžeme vyčítať z katastrálnych máp.

Po nasledujúcej obedovej prestávke sme sa ešte vrátili na biskupský úrad, kde sme pokračovali vo vzájomných rozhovoroch s bratom biskupom. Mohli sme sa podeliť so svojimi radosťami, ale aj starosťami zo služby. Nakoniec bol čas aj priestor na prípadné súkromné pastorálne rozhovory.

Aj týmto spôsobom vyjadrujeme bratovi biskupovi vďačnosť za jeho záujem o nás kaplánov a o to, čo v službe prežívame.

Tomáš Valašík, zborový kaplán Banská Štiavnica


 
 


354442

20.1.2019
Úvodná stránka