Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV na Slovensku Kremnica

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV na Slovensku KremnicaVytlačiť
 

Foto 2.jpg Foto 3.jpg

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom dňa 1.3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktoré pripravili ženy zo Surinamu. S touto zaujímavou krajinou nás oboznámili deti počas krátkej detskej bohoslužby slovne a tiež video-prezentáciou. Modlili sa za ochranu  prírody, za vzdelávanie detí na všetkých úrovniach, za zachovanie životného prostredia. Predstavili  krajinu (národnosti, náboženstvá, vzdelávanie deti, opísali prírodu a druhy priemyslu), význam farieb zástavy. Na znak spolupatričnosti mali účinkujúci pripnutý kvietok vo farbách zástavy Surinamu.

Po predstavení krajiny Surinam pokračovali v bohoslužbe SDM  sestry z CZ ECAV na Slovensku Kremnica  so sestrami z rímskokatolíckej farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom.Všetkých prítomných pozvali k modlitbám a spoločne sa s nimi modlili podľa scenára pripravenej bohoslužby. V úlohách jednotlivých žien zo Surinamu hovorili o zaujímavostiach prírody, o živote a spolunažívaní rôznych etnických skupín, o  systéme vzdelávania, migrácii obyvateľstva, o pretrvávajúcej chudobe, priemysle, devastovaní prírody a pod. Program bohoslužieb SDM 2018 spestril miestny rímskokatolícky detský spevácky zbor Holúbky z Kríža.

Slávnostným kazateľom bol Juraj Dovala, biskup Brnenskej diecézy Cirkvi československej husitskej, rodák zo Žiaru nad Hronom. V kázni vychádzal z knihy Genesis 1, 1 – 31. Poukázal na krásu stvorenstva, za ktorým stojí Stvoriteľ, nielen zem je Jeho stvorením, ale vesmír presahujúci naše vnímanie. Všetko okolo nás je dôvodom Božej existencie, všetko bolo stvorené pre človeka, aby panoval nad zemou a všetkým stvorením. Slová o znečisťovaní  planéty a výzva k pokániu vzhľadom na stav, ku ktorému sme to ako ľudstvo dotiahli a  k ochrane Božieho stvorenia. Tiež múdrosti  indiánskeho náčelníka prispeli k poukázaniu významu dôležitosti ochrany životného prostredia: 

Až keď zomrie posledný strom

a posledná rieka bude otrávená

a posledná ryba chytená

až potom si uvedomíme,

že z peňazí sa nenajeme.

Záverečné modlitby a požehnania vykonali prítomní kňazi  za Cirkev československú husitskú biskup Juraj Dovala, za Rímskokatolícku cirkev v Žiari nad Hronom farár Miroslav Klimant, za Evanjelickú cirkev a. v. Jozef Pacek – domáci farár.

Hoci je Surinam na opačnej zemeguli, všetci sme si boli navzájom blízki a mali sme k sebe tak blízko skrze nášho Pána Ježiša Krista. Veríme, že vykonaná zbierka v Žiari nad Hronom pre dievčatá z nadácie KulturuKrakt v Albine prispeje tiež k zabezpečeniu ich vzdelávania a zamestnania sa. 

Božena Schniererová, presbyterka CZ ECAV na Slovensku Kremnica 

Foto 4.jpg Foto 5.jpg

 


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3205571

27.6.2019
Úvodná stránka