Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symbolické ukončenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

Symbolické ukončenie Roka Ľudovíta Štúra 2015Vytlačiť
 

 

            
Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Počas neho sa konali rôzne podujatia pripravované rôznymi spoločenskými, kultúrnymi aj cirkevnými organizáciami a jeho symbolickým ukončením sa stala pietna spomienka 17. januára 2016 v Modre pri príležitosti 160. výročia smrti Ľ. Štúra.

Organizátorom podujatia bolo Mesto Modra v spolupráci so SNN − Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre a s Cirkevným zborom ECAV Modra. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Celodenný program pietnej spomienky sa začal slávnostnými službami Božími v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. Zástupcov spoločenských a kultúrnych inštitúcií spojených s menom Ľudovíta Štúra, ako aj domácich veriacich privítal zborový dozorca Vladimír Sodoma. Zborový farár Jan Oslík v príhovore zdôraznil, že okrem Ľudovíta Štúra si spomíname aj na jeho brata Karola Štúra, ktorý v Modre pôsobil ako profesor a rektor na evanjelickom gymnáziu a neskôr ako zborový farár v Modre a ktorého 165. výročie smrti si pripomíname. Aj keď Ľudovít Štúr mal širší − národný rozmer a posledné roky svojho života strávil v Modre, predsa jeho brat Karol zanechal v Modre a modranskom cirkevnom zbore hlbšiu stopu.

Slávnostným kazateľom na službách Božích bol biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý vo svojej kázni zdôraznil dôležitosť nasledovania Ježiša Krista v časoch dobrých aj zlých. Táto myšlienka bola zvýraznená aj piesňou Daj, Pán, by sme verní zostali, ktorú zaspieval modranský zborový spevokol Laudate Dominum. Liturgiou okrem domácich farárov Jana Oslíka a Evy Oslíkovej poslúžili aj biskup Milan Krivda a seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, zborová farárka v Lubine, rodisku otca Ľudovíta a Karola Štúrovcov. Písmo sväté nás vyzýva nielen spomínať na svojich vodcov, ale spomínať na nich preto, aby sme nasledovali ich vieru. V tomto duchu sa niesli celé služby Božie.

Po skončení služieb Božích vyšli prítomní pred starú štúrovskú faru, kde bol pod pamätnú tabuľu slávnostne položený veniec ako prejav vďaky za tých, ktorí v našom národe zvestovali slovo Božie.

V rámci ďalšieho programu bol pre návštevníkov Modry otvorený nemecký evanjelický kostol, v ktorom je inštalovaná výstava prác študentov Súkromnej umeleckej školy dizajnu s názvom REŠTÚR a stála expozícia o modranskom evanjelickom sirotinci. V Múzeu Ľudovíta Štúra bola sprístupnená nová expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko.

Popoludňajší program sa začal rekonštrukciou pohrebného sprievodu − tak, ako sa s Ľudovítom Štúrom lúčili pred 160 rokmi. Sprievod sa začal na námestí pri Pamätníku Ľudovíta Štúra a mal dve zastavenia: pri rímskokatolíckom kostole a pri slovenskom evanjelickom kostole. Skončil sa na modranskom cintoríne pri hrobe Štúrovcov. Primátor Modry Juraj Petrakovič privítal a pozdravil prítomných; prihovorili sa minister kultúry Marek Maďarič, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta a biskup Západného dištriktu Milan Krivda. Po jeho modlitbe boli k hrobu Ľudovíta Štúra položené vence. Celodenná slávnosť sa končila v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra hudobno-slovným programom Napred sa ísť musí.

Toto bola symbolická bodka za Rokom Ľudovíta Štúra. Počas neho sa konali rôzne podujatia, aktivity, slávnosti. Tak sa treba pozrieť späť, hodnotiť a pýtať sa, čo to prinieslo? Čo sa zmenilo? Čo sa zmenilo v spoločnosti, v cirkvi? Čo sa zmenilo v nás? Lebo o to ide − o zmenu, napredovanie, rast. „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a nasledujte ich vieru.“ (Žid 13, 7)

 

  Mgr. Jan Oslík zb.farár  CZ ECAV Modra / 21.1.2016

  

          


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár3225515

16.7.2019
Úvodná stránka