Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vnútromisijné podujatia pre deti a mládež v seniorátoch ZD ECAV na rok 2018

  / Usporiadatelia – koordinátori misijných  podujatí si vyhradzujú právo zmeniť miesto a čas daného misijného podujatia, v prípade záujmu    
   o podujatie sa informujte u predsedu VM daného seniorátu. Údaje spracovala tajomníčka VM ZD Mgr. Martina Krivdová na základe zaslaných
   informácií od predsedov VM ZD /.

1. Bratislavský seniorát - predseda VM: ThDr. Andrea Lukačovská M:0905 542 687

 • 6.4. - 8.4.2018 - Víkend 1 (mladší dorast) - Častá
 • 6.4.2018/piatok/ - Duchovná pieseň /pre deti a mládež /- Senec
 • 13.4. - 15.4.2018 - Víkend 2 (mladší dorast) – Častá
 • 20.4.2018 - Seniorátnekolo Biblickej olympiády – Bratislava - EBF UK
 • 4.5. - 6.5.2018- Víkend 3 (starší dorast) - Častá
 • 23.6.2018/sobota/  - GAMES
 • 12.8. - 19.8.2018- Tábor - Dechtice - Planinka
 • 14.9. - 16.9.2018- Víkend 4 (modlitby a pôst) - Častá
 • 19.10. - 21.10.2018- Víkend 5 (mladší dorast) - Častá
 • 26.10. - 28.10.2018- Víkend 6 (mladší dorast) – Častá

 

2. Myjavský seniorát - predsedníčka VM: Mgr. Emília Talabová  M: 0911 912 191

 • 20.1.2018 -  Klub iSKejp412 - Košariská-Priepasné o 17.00 hod.
 • 16.2. – 18.2.2018- Víkendovka iSKejp412 - U Svítkov o 15.00 hod.
 • 17.3.2018 - Mládežnícke služby Božie - Sobotište o 16.00 hod.
 • 23.3. – 25.3.2018- Konfi-víkendovka – Veľký Slavkov o 15.00 hod.
 • 20.4.2018  - Seniorálne kolo Biblickej olympiády - Myjava o 9.00 hod.
 • 29.4.2018 - Duchovná pieseň /pre deti a mládež/- Priepasné o 14.30 hod.
 • 19.5.2018 - Klub iSKejp412 - Krajné o 17.00 hod.
 • 26.5.2018 - Stretnutie detí z detských besiedok- Senica-Čáčov o 14.30 hod.
 • 23.6.2018 - Klub iSKejp412pod Hradom-Branč o 18.00hpd.
 • 22.9.2018 - Klub iSKejp412 games - Myjava II.ZŠ o 9.30 hod.
 • 20.10.2018 - Klub iSKejp412 - Senica-Čáčov o 16.00hod.
 • 17.11.2018 - Klub iSKejp412 -Turá Lúka o 16.00 hod.
 • november 2018 - Víkendovka iSKejp412 – U Svítkov o 16.00 hod.
 • 15.12.2018 - Vianočný klub iSKejp412 – Kostolné o 16.00 hod.
 • december 2018- Stolnotenisový turnaj iSKejp412

 

3. Novohradský seniorát - predseda VM: Mgr. Ondrej Šoltés  M: 0903 582 087

 • 20.4.2018 - Seniorátne kolo Biblickej olympiády – Dobroč, Mýtna
 • apríl- máj 2018 - Seniorátne stretnutie mládeže a konfirmandov
 • 9.6.2018 -- Seniorátne stretnutie detských besiedok – Tomášovce
 • jún 2018 - Futbalový turnaj NOS
 • 27.10.2018 - Reformačné stretnutie mládeže a konfirmandov – Tomášovce
   

4. Zvolenský seniorát - predsedníčka VM: Mgr. Andrea Valentová  M:0911 100 555

 • 31.3.2018 / Biela sobota/ - Seniorálne stretnutie mládeže - Banská Bystrica
 • 6.4. – 8.4.2018 - Konfivíkendovka - Veľký Slavkov
 • 13.4.2018 /piatok/ - Duchovná pieseň / pre deti a mládež/ - Ostrá Lúka
 • 20.4.2018/piatok/ - Seniorálne kolo Biblickej olympiády na EG v Banskej Bystrici o 9.30 hod.
 • 9.6.2018/ sobota/ - Seniorálna športová olympiáda


5. Dunajsko - nitriansky seniorát - predsedníčka VM: Mgr. Zuzana Moncoľová   M: 0908 721 853

 • 20.4.2018/ piatok/ - Seniorátne kolo Biblickej olympiády Bátovce /náhrad.m. P. Vozokany/  o 9.00 hod. - Zaťková - 0902 364 818
 • 2.6.2018 /sobota/- Stretnutie detí DNS - Jabloňovce o 10.00 hod. – Mgr. J. Horňáková z CZ Komárno
 • 16.6.2018 /sobota / - Stretnutie dorastu DNS Jabloňovceo 10.00 hod. – ThDr. M. Riecky M:0918 828 115
 • 13.8. – 17.8.2018 – Letný tábor – Jabloňovce - Mgr. Juššíková M: 0918 828 148 a Mgr. M. Meliško
 • 17.11.2018 /sobota/  - Stretnutie mládeže DNS -Hont. Vrbica -fi. Zbrojníky o 10.00hod., Mgr. Meliško - 0917 644 673

 
6. Rimavský seniorát - predseda VM: Mgr. Marcel Ištván  M: 0911 602 193

 • 20.4.2018/ piatok / - Seniorátne kolo Biblickej olympiády v EZŠ Z. Oravcovej v Rimavskej Sobote
 • 20.4.2018 / piatok/ - Duchovná pieseň v EZŠ Z. Oravcovej v Rimavskej Sobote
 • jún 2018 – Seniorátne stretnutie dorastu RIS

 

 7. Považský seniorát - predseda VM: Mgr. Ivo Madzin      M: 0918 828 282

 • 20.1.2018 - Seniorátne stretnutie mládeže a dorastu v Drietome o 17:00 hod. Téma stretnutia: Muž na Božiu slávu. Rečník: Jozef Grexa
 • 20.4.2018 / piatok / - Seniorátne kolo Biblickej olympiády - CZ Nitrianska Streda   


 8. Hontiansky seniorát - predsedníčka VM: Miroslava Balková  M: 0905 901 003

 • máj 2018 - Stretnutie detí,konfirmandov a mládeže
 • september 2018 - Športový deň mládeže
 

 

 

 

 

 

 

 


 


3381703

21.9.2019
Úvodná stránka