Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vnútromisijné podujatia pre strednú a seniorskú generáciu v seniorátoch ZD ECAV na rok 2018

  / Usporiadatelia - koordinátori misijných podujatí si vyhradzujú právo zmeniť miesto a čas daného misijného podujatia v   prípade záujmu o podujatie sa informujte u predsedu daného seniorátu. Údaje spracovala tajomníčka VM ZD Mgr. Martina Krivdová na základe zaslaných informácií od predsedov VM ZD/.

 

1. Bratislavský seniorát  - predseda VM: ThDr. Andrea Lukačovská,   M:0905 542 687

 • 20.1.2018 - Seniorálne stretnutie mužov - Sládkovičovo
 • 29.4.2018 - Seniorálne stretnutie rodín “rodinné popoludnie“ – Svätý Jur – Jozefkova lúčka
 • 20.5.2018 - Seniorálne stretnutie žien


 
2. Myjavský seniorát - predsedníčka VM: Mgr. Emília Talabová  M: 0911 912 191

 • 9.2.2018 - II. Evanjelický ples MYS - Bukovec o 18.00hod.
 • 21.4.2018 - Seniorátny konvent- Senica - Čáčov 9.00 hod.
 • 10.6.2018 - Stretnutie spevokolov - Brezová pod Bradlom o 14.30 hod.
 • 5.7.2018 - Dištriktuálny deň ZDECAV na Branči o 10.00 hod.
 • 23.9.2018 - Stretnutie evanjelických žien – Sobotište o 14.30 hod.
 • 7.10.2018 - Stretnutie kantorov – Častkov o 14.30 hod.
 • Modlitebné spoločenstvo MYS – v jednotlivých zboroch seniorátu

 
3. Novohradský seniorát - predseda VM: Mgr. Ondrej Šoltés  M: 0903 582 087

 • 17.3.2018 - Pracovné stretnutie SEŽ - České Brezovo
 • 26.5.2018 - Seniorátny konvent NOS - Veľký Krtíš
 • 15.9.2018 - Slávnostné stretnutie SEŽ – Kalinovo
 • 15.12.2018 - Seniorátne stretnutie spevokolov – Adventná radosť – Malá Čalomija


 4. Zvolenský seniorát - predsedníčka VM: Mgr. Andrea Valentová  M:0911 100 555

 • 7.1.2018 - Seniorálne stretnutie speváckych zborov a interpretov kresťanského umenia ZVS - Očová
 • 17.3.2018 - Seniorálny konvent – Zvolen
 • 29.6. – 1.7.2018 - VI. Evanjelické cirkevné dni - Zvolen
 • 29.9.2018 - Seniorálne turistické stretnutie
 • 21.10.2018 - Seniorálne stretnutie žien
 • 10.11.2018 - Seniorálne stretnutie kantorov – Horná Mičináo 10.00 hod.
 • 2.12.2018 - Seniorálne stretnutie kresťanského umenia o 15.00 hod. 5. Dunajsko - nitriansky seniorát - predsedníčka VM: Mgr. Zuzana Moncoľová   M: 0908 721 853

 • 7.4.2018 /sobota/ - Seniorálny konvent - Nesvady o 9.00 hod.– predsedníctvo DNS
 • 29.4.2018 /nedeľa/ - Prehliadka spevokolov – Pukanec o 15.00 hod. - Mgr. Popičová
 • 6.5.2018/ nedeľa / - Modlitebné spoločenstvo – Hont. Vrbica o 15.00hod. - Mgr. Trnavský 036/779 30 57
 • 13.5.2018  /nedeľa/ - Spoločenstvo evanjelických žien – Komárnoo 15.00 hod.Mgr. Moncoľová - 0908 751 853
 • 15.9.2018/sobota / - Seniorátny deň – Jabloňovce o 10.00 hod. – predsedníctvo DNS
 • 29.9.2018/ sobota / - Stretnutie učiteľov Detských besiedok o 10.00 hod – Levice  Mgr. Moncoľová
 • 10.11.2018 / sobota/ - Stretnutie presbyterov DNS – Žemberovce o 10.00 hod. - predsedníctvo DNS


 6.Rimavský seniorát - predseda VM: Mgr. Marcel Ištván  M: 0911 602 193

 • Seniorálny konvent RIS
 • 7.október 2018 – Seniorátne stretnutie spevokolov RIS


 7. Považský seniorát - predseda VM: Mgr. Ivo Madzin  M: 0918 828 282

 •     10.6.2018 - Seniorátne stretnutie spevokolov 8. Hontiansky seniorát - predsedníčka VM: Miroslava Balková M: 0905 901 003

 • 10.3.2018 /sobota /- Tvorivé dielne - CZ Sucháň
 • 22.4.2018 - Seniorálny konvent HOS - CZ Hontianske Moravce
 • apríl 2018 - Stretnutie rodín HOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


3381704

21.9.2019
Úvodná stránka