Prechod na navigáciu vodorovná

Výbory

- sú poradnými orgánmi dištriktuálneho konventu i dištriktuálneho presbyterstva, v čase medzi zasadnutiami konventov ich činnosť usmerňuje dištriktuálne presbyterstvo.

Predsedov výborov volí dištriktuálny konvent, členov v počte najmenej 5 volí dištriktuálne presbyterstvo na návrh seniorátov a Biskupského úradu Západného dištriktu.

(Štatút ZD ECAV na Slovensku Čl. 3)


 


2976394

21.2.2019
Úvodná stránka