Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vzdelávací program ZD ECAV

Vzdelávací program ZD ECAVVytlačiť
 

DSC02573 (198x132).jpg

V dňoch 22. – 24. februára 2018 sa v Žiline uskutočnil tretí, a zároveň záverečný blok Vzdelávacieho programu ZD ECAV na Slovensku 2017 – 2018 na tému „Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách“, ktorý bol určený pre farárov a farárky v ECAV na Slovensku v činnej službe.

Tematicky toto posledné stretnutie nadväzovalo na dva predchádzajúce bloky. V úvode stretnutia mali účastníci možnosť zdieľať sa, čím žijú a aké rôzne konkrétne problémy momentálne riešia, z čoho vyplynuli témy jednotlivých prednášok a praktických cvičení. Lektori prehĺbili témy predchádzajúcich stretnutí a otvorili aj nové problematiky, ako napr. nadväzovanie kontaktu s druhým človekom, rozličnosť pozícií vo vzťahoch a v komunikácii (dominancia, submisivita a rovnocennosť), práca s jednotlivcami a manželskými pármi, krízová intervencia, práca s deťmi a adolescentmi, lepšie pochopenie myslenia, vnútorného prežívania a domnienok druhého človeka, vzájomný vzťah psychoterapie a psychiatrie, ako aj nachádzanie pozitív v nepriaznivých životných okolnostiach. Teoretické vedomosti boli prehĺbené viacerými cvičeniami a praktickými ukážkami. Účastníci sa zamerali nielen na teoretické vzdelávanie, ale svoju pozornosť venovali aj rôznym konkrétnym problémom z praxe.        

V závere stretnutia každý z účastníkov reflektoval prínos tohto vzdelávania pre svoju praktickú službu, ako aj svoj osobný život. Následne mu bol odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní tohto vzdelávacieho programu.

ThLic. Jana Pabáková, PhD.

DSC02566 (198x132).jpg DSC02570 (198x132).jpg DSC02572 (198x132).jpg DSC02576 (198x132).jpg


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3205626

27.6.2019
Úvodná stránka