1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Prístup a komunikácia s deťmi o ich chorobe, smrti

Prístup a komunikácia s deťmi o ich chorobe, smrti

Téma:              Prístup a komunikácia s deťmi o ich chorobe, smrti
Termín:           3.3.2021
Čas:                 od 18:00h do 19:00h + 30´- priestor na otázky a diskusiu
Trvanie:           1,5 hod.  
Lektor:             Mgr. Lýdia Naďová, spirituálka na EG Tisovec
Cena:               bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: osoby /príbuzní s ťažko chorým dieťaťom   

Webinár:

Ciele: uchopiť kto je dieťa a ako komunikuje v rôznych obdobiach svojho života
           pomenovať čo je to komunikácia
           pomenovať čo pomáha a čo nepomáha deťom v ich stave
           pomenovať čo pomáha a čo nepomáha rodičom

Obsah stretnutia:

  • Kto je choré a zomierajúce dieťa?
  • Čo potrebuje, v ktorom vývojom štádiu svojho života (0-18 rokov) – všeobecne
  • Čo nerobiť pri sprevádzaní chorého – umierajúceho dieťaťa
  • Ako začať rozhovor o smrti s dieťaťom?
  • Čo môžeme poskytnúť týmto deťom?
  • Čo môžeme poskytnúť ich rodičom, súrodencom?

Lektor

Mgr. Lýdia Naďová, spirituálka na EG Tisovec

 Študovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr  si rozšírila svoje vzdelanie  pre pozíciu nemocničného duchovného v USA , je akreditovanou  supervízorkou v pomáhajúcich profesiách, absolvovala dvojročný akreditovaný vzdelávací program v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti, štvorročný akreditovaný psychoterapeutický v systematickej terapii a rastu podľa modelu Virgínie Satirovej, vzdelávací program Sprevádzanie v smútení ako aj iné vzdelávacie kurzy v oblasti psychoterapie skupina anonymných alkoholikov a drogovo závislých , zameranie starostlivosti na rodiny v kríze, zvládanie stresu pre personál, ktorý pracuje s ľuďmi v krízach, práca s depresívnym a suicidálnym klientom/pacientom.

Pracovné skúsenosti

Pozícia: Duchovná správkyňa Evanjelického gymnázia Tisovec
2007 – 2013 – Pozícia: evanjelická farárka CZ Slavošovce
2003 – 2007 pracovne zaradená na Ústredie Evanjelickej diakonie
Pozícia: Nemocničná duchovná DFNsP Kramáre, Bratislava, Detská onkologická klinika
………………………………………………………………………………………………………………

Prihlásenie do 28.2.2021 na riaditel@zdecav.sk, uveďte cirkevný zbor ZD  ECAV v ktorom pôsobíte, kde ste prihlásený ako člen/členka.

Následne prihláseným pošleme informácie 2-3 dni pred začiatkom online webinára  s pripojením /link na ZOOM.

Zdieľať na sociálnych sieťach