1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Taxonómie cieľov vo vyučovaní náboženskej výchovy

Taxonómie cieľov vo vyučovaní náboženskej výchovy

Edukačno-misijného centra (EMC) ECAV pozýva dňa 16. február (štvrtok) 2023 (18.00 – 19.30 h. cez zoom)

lektorka: Mgr. Dana Naďová

Prosíme Vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára do 15. februára.
https://forms.gle/vZ8kWedgUahkmKoq6

Link na webinár Vám pošleme deň vopred. Webinár je bezplatný.

V prípade záujmu o nahrávku z webinára v cene 3 eurá uhrádzajte podľa pokynov:

SK31 3100 0000 0040 4019 8419
(oficiálny účet Edukačno-misijného centra ECAV)
suma: 3 €
špecifický symbol: 5879033 !!!!!!!
správa pre prijímateľa: priezvisko + taxonómie 16. 2.2023

Potvrdenie o platbe pošlite na adresu: vzdelavanieemc@ecav.sk. Následne Vám pošleme nahrávku.
ThDr. Matej Oráč, PhD.

koordinátor pre vzdelávacie aktivity Edukačno-misijného centra ECAV na Slovensku
kontakt: vzdelavanieemc@ecav.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach