Webináre – Pomáhajme si navzájom online

Pozývame vás na sériu 4 online webinárov pre pomáhajúce profesie – pracovníci v cirkevných zboroch /vedúci, ktorí sa venujú aktivitám s mládežou, rodinami , seniormi/-zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie Webináre budú prebiehať vo forme štyroch 90 minútových stretnutí interaktívnou formou. Interaktivitu nám umožní využívanie online nástrojov … Čítať ďalej Webináre – Pomáhajme si navzájom online