1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Webinár – Výzvy súčasnej doby 2

Webinár – Výzvy súčasnej doby 2

Téma:       Sprevádzanie umierajúcich, paliatívna starostlivosť, práca s pozostalými

Cieľom webináre je pripustiť si smrť ako súčasť života. Zamyslieť sa nad vlastnými postojmi – k Bohu resp. ku Kristovi, k sebe, k smrti všeobecne, ku smrti svojej, svojich blízkych. Čo znamená „byť naozajstný, pravdivý“ pri sprevádzaní. A tiež sa budeme pýtať, ako sme pripravení prijať umierajúceho takého, aký je, v jeho skutočnom človečenstve, ako sa vieme zriecť vlastných súdov a hodnotení jeho života, ktoré nám nepatria. Aj táto prednáška bude doplnená autentickými príbehmi.

Termín:     29. 3. 2021
Čas:           od 18.00h do 20.00h
Trvanie:    2 hod.  

Lektor:    Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger – evangelický farář ČCE v Mělníku

Cena:        bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: členovia ZD ECAV

Cieľom webináre je pripustiť si smrť ako súčasť života. Zamyslieť sa nad vlastnými postojmi – k Bohu resp. ku Kristovi, k sebe, k smrti všeobecne, ku smrti svojej, svojich blízkych. Čo znamená „byť naozajstný, pravdivý“ pri sprevádzaní. A tiež sa budeme pýtať, ako sme pripravení prijať umierajúceho takého, aký je, v jeho skutočnom človečenstve, ako sa vieme zriecť vlastných súdov a hodnotení jeho života, ktoré nám nepatria. Aj táto prednáška bude doplnená autentickými príbehmi.

Obsah stretnutia:

  • „Ani na slnko, ani na smrť sa nepozrieš vzpriamene“ (Francois de la Rochefoucauld in Pohľad do slnka, Irvin D.Yalom)
  • Pre umierajúceho je dobré len to najlepšie
  • Naše postoje k Bohu resp.ku Kristovi, k sebe, smrti …
  • Bezpodmienečná Božia láska k človeku, odtiaľ bezpodmienečná láska človeka k človeku

Lektor:
Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář ČCE v Mělníku

Krátky životopis

Narodil sa 29. 5. 1954 v Českej Lípe. Vyučil sa za prevádzkového elektromontéra. Vyštudoval strednú priemyselnú školu odbor „Zariadenie silnoprúdovej elektrotechniky.“ Vyštudoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Prahe, teraz Evanjelická teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Od r. 1981 bol 10 rokov farárom v Rovečnom na Českomoravskej Vysočine. Zakladal Diakoniu ČCE a bol prvým predsedom kuratória Diakonie ČCE, tiež 15 rokov riaditeľom Domova odpočinku v starobe Diakonie ČCE v Krabčiciach (180 starých žien a mužov). Pôsobil ako farár zboru ČCE v Krabčiciach. Konateľ spoločnosti EVAKO, spol. s r.o. (Zárobková podporná spoločnosť pre Domov odpočinku). Jednateľ spoločnosti Job asistent, spol. s.r.o. (Vzdelávanie a zamestnávanie prepustených z práce, tzv. Outplacement).

V deväťdesiatych rokoch vyštudoval sociálnu prácu na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Absolvent päťročného psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku SUR. Absolvent supervízneho výcviku „Supervízia supervízie“. Od r. 2005 farárom zboru ČCE v Prahe – Kobylisích. Desať rokov práce v psychiatrickej liečebni v Prahe – Bohniciach na uzavretých oddeleniach (sexuálne deviácie, závislosti …), odd. demencie atď. Je spoluzakladateľ Domáceho Hospice Vysočina. V novembri t.r. uplynie 40 rokov od jeho ordinácie. S výnimkou dvoch rokov je od r. 1981 trvalo farárom Českobratrské cirkvi evangelické, pracoval  v štyroch zboroch, posledný je teraz Mělník.

………………………………………………………………………………………………………………

Ak máte o online webinár záujem, prihláste sa do 26. 3. 2021 na riaditel@zdecav.sk
Prihláseným 2-3 dni pred začiatkom online webinára pošleme informácie s pripojením na link ZOOM.

Zdieľať na sociálnych sieťach