1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Webinár pre duchovných ZD ECAV

Webinár pre duchovných ZD ECAV

Téma:              Základné princípy pri duchovnom sprevádzaní zomierajúceho človeka

Termín:            24.2.2021
Čas:                  od 18:00h do 19:00h + 30´- priestor na otázky a diskusiu
Trvanie:           1,5 hod.
Lektor:             Mgr. Lýdia Naďová, spirituálka na EG Tisovec
Cena:                bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: duchovní ZD ECAV 

Webinár :
Ciele: uchopiť základný obsah slova „sprevádzať“
           pomenovať stav/svet zomierajúceho
           pomenovať nástroje sprevádzajúceho
           prepojiť dva rozdielne svety – teória a prax        

 Obsah stretnutia:

  • Kto je/nie je zomierajúci
  • Kto sme my a čo nás ovplyvňuje
  • Čo je sprevádzanie
  • Aké „duchovné“ nástroje môžeme a vieme používať
  • Reakcie zomierajúceho – naše reakcie – vzájomná spätná väzba

 

Lektor

Mgr. Lýdia Naďová, spirituálka na EG Tisovec

 Študovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr  si rozšírila svoje vzdelanie  pre pozíciu nemocničného duchovného v USA , je akreditovanou  supervízorkou v pomáhajúcich profesiách, absolvovala dvojročný akreditovaný vzdelávací program v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti, štvorročný akreditovaný psychoterapeutický v systematickej terapii a rastu podľa modelu Virgínie Satirovej, vzdelávací program Sprevádzanie v smútení ako aj iné vzdelávacie kurzy v oblasti psychoterapie skupina anonymných alkoholikov a drogovo závislých , zameranie starostlivosti na rodiny v kríze, zvládanie stresu pre personál, ktorý pracuje s ľuďmi v krízach, práca s depresívnym a suicidálnym klientom/pacientom.

Pracovné skúsenosti

Pozícia: Duchovná správkyňa Evanjelického gymnázia Tisovec
2007 – 2013 – Pozícia: evanjelická farárka CZ Slavošovce
2003 – 2007 pracovne zaradená na Ústredie Evanjelickej diakonie
Pozícia: Nemocničná duchovná DFNsP Kramáre, Bratislava, Detská onkologická klinika
………………………………………………………………………………………………………………

Ak máte o online webinár záujem, potom sa prihláste do 20.2.2021 na riaditel@zdecav.sk, uveďte cirkevný zbor  ECAV  v ktorom pôsobíte.
Následne prihláseným pošleme informácie 2-3 dni pred začiatkom online webinára  s pripojením /link na ZOOM, kedy  bude školenie prebiehať v stanovenom termíne a čase.
Veríme, že spoločne aj v novom roku dokážeme prekonávať prekážky a  čeliť novým výzvam v tomto náročnom období.

 

Zdieľať na sociálnych sieťach