1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Webinár – VÝZVY SÚČASNEJ DOBY 1

Webinár – VÝZVY SÚČASNEJ DOBY 1

Téma:   Rodíme sa do života aj do smrti. Avšak rodíme sa pre život, nie pre smrť.

Cieľom webinára je v čase, keď sa masívne stretávame s ohrozením života a so smrťou, plne si uvedomiť jednak nesamozrejmosť života, jednak prijať uistenie, tlmočené apoštolom Pavlom, že nie je nič, čo by nás odlúčilo od Božej lásky v Ježišovi Kristovi. Ani choroba, ani smrť. (Rim 8, 38-39).
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.“ (Ján 3, 16)

Prednáška bude doplnená autentickými príbehmi.

Termín:    12. 3. 2021
Čas:          od 18.00h do 20.00h
Trvanie:    2 hod.  

Lektor:    Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger – evangelický farář ČCE v Mělníku

 Cena:      bezplatne 

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: členovia ZD ECAV

Obsah stretnutia:

  • Sotva sa narodíme, už umierame.
  • Vedomie smrti ako pozvanie do života
  • Kategória času: chronos a kairos
  • nerodíme sa len pre tento život, rodíme sa aj pre nový život, Kristom pre nás vykúpený.

 

Lektor

Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář ČCE v Mělníku

Krátky životopis

Narodil sa 29. 5. 1954 v Českej Lípe. Vyučil sa za prevádzkového elektromontéra. Vyštudoval strednú priemyselnú školu odbor „Zariadenie silnoprúdovej elektrotechniky.“ Vyštudoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Prahe, teraz Evanjelická teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Od r. 1981 bol 10 rokov farárom v Rovečnom na Českomoravskej Vysočine. Zakladal Diakoniu ČCE a bol prvým predsedom kuratória Diakonie ČCE, tiež 15 rokov riaditeľom Domova odpočinku v starobe Diakonie ČCE v Krabčiciach (180 starých žien a mužov). Pôsobil ako farár zboru ČCE v Krabčiciach. Konateľ spoločnosti EVAKO, spol. s r.o. (Zárobková podporná spoločnosť pre Domov odpočinku). Jednateľ spoločnosti Job asistent, spol. s.r.o. (Vzdelávanie a zamestnávanie prepustených z práce, tzv. Outplacement).

V deväťdesiatych rokoch vyštudoval sociálnu prácu na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Absolvent päťročného psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku SUR. Absolvent supervízneho výcviku „Supervízia supervízie“. Od r. 2005 farárom zboru ČCE v Prahe – Kobylisích. Desať rokov práce v psychiatrickej liečebni v Prahe – Bohniciach na uzavretých oddeleniach (sexuálne deviácie, závislosti …), odd. demencie atď. Je spoluzakladateľ Domáceho Hospice Vysočina. V novembri t.r. uplynie 40 rokov od jeho ordinácie. S výnimkou dvoch rokov je od r. 1981 trvalo farárom Českobratrské cirkvi evangelické, pracoval  v štyroch zboroch, posledný je teraz Mělník.

………………………………………………………………………………………………………………

Ak máte o online webinár záujem, prihláste sa do 7. 3. 2021 na riaditel@zdecav.sk
Prihláseným 2-3 dni pred začiatkom online webinára pošleme informácie s pripojením na link ZOOM.

Zdieľať na sociálnych sieťach