Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV 2015

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV 2015Vytlačiť
 

V sobotu 7. novembra 2015 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene po vlaňajšom nultom ročníku sa uskutočnil prvý ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu  ECAV na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 13 speváckych zborov.
Podujatie bolo venované tohtoročnému 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, veriaceho evanjelika, národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny a  vyslanca na uhorskom sneme za mesto Zvolen.
Organizátorom festivalu bol Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Zvolen. Môžeme konštatovať, že organizátorom sa podarilo naplniť cieľ tohto festivalu:  popularizovať slovenskú duchovnú pieseň  v súvislosti s 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra, aktivizovať evanjelické spevokoly a pozdvihnúť ich úroveň, motivovať ich k intenzívnejšej tvorivej práci, ako aj umožniť im vzájomné porovnávanie a vyrovnanie sa s prípadnými nedostatkami. S týmto cieľom boli všetky vystúpenia nahrávané a nahrávky budú k dispozícii všetkým záujemcom.
Odborná porota, ktorej predsedal doc. Mgr. art. Ondrej Šaray, ArtD., a členmi boli Mgr. art. Marek Mišiak a Mgr. art. Jana Pastorková, ArtD., starostlivo zhodnotila výkony zúčastnených speváckych zborov a rozhodla o ich umiestení. Po skončení oficiálnej časti sa porota stretla s dirigentmi jednotlivých zborov, aby ich upozornila na problémové miesta a povzbudila do ďalšej práce s našimi zborovými spevokolmi.
Spevácke zbory vystúpili buď v súťažnej, alebo nesúťažnej časti. Každý zbor zaspieval jednu chrámovú skladbu v slovenskom jazyku od autorov z radov štúrovcov a druhú skladbu vybranú z repertoáru predloženého organizátormi festivalu. V súťažnej kategórii zaspievali ešte tretiu skladbu podľa vlastného výberu. Na záver festivalu si všetky spevácke zbory spoločne zaspievali zborovú úpravu Žalmu 117 od skladateľa Mgr. art. Tomáša Rojčeka.
O výbornej úrovni zúčastnených spevokolov svedčí to, že Zlaté pásmo bolo udelené až štyrom telesám: speváckemu zboru  Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka, speváckemu zboru  Krédo z CZ ECAV Diakovce, Miešanému speváckemu zboru Viliama Figuša-Bystrého z CZ ECAV Banská Bystrica a speváckemu zboru z CZ ECAV Bratislava Staré Mesto. Strieborné pásmo získali ženský komorný spevácky zbor Nádej z CZ ECAV Veľký Krtíš a spevácky zbor Zvon z CZ ECAV Trenčín. V Bronzovom pásme sa umiestnili Nitriansky evanjelický spevácky zbor z CZ ECAV Nitra a Ženský spevácky zbor dcérocirkvi ECAV Kráľ – Abovce (CZ ECAV Tornaľa). Speváckym zborom, ktoré vystúpili v nesúťažnej časti, predsedníctvo ZD ECAV udelilo pamätnú plaketu. Boli to spevácky zbor EFFATHA z CZ ECAV Zvolen, spevácky zbor pri CZ ECAV Dudince, spevácky zbor  z CZ ECAV Zvolenská Slatina, spevácky zbor Ratolesť z CZ ECAV Horné Zelenice a spevácky zbor  Petržalský lúč z CZ ECAV Bratislava-Petržalka. Všetkým srdečne blahoželáme.
Asi päťsto prítomných v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice vo Zvolene na začiatku privítal dozorca ZD ECAV PaedDr. Vladimír Daniš; duchovným slovom sa prihovoril biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda; vystúpenia jednotlivých spevokolov uvádzala tajomníčka ZD ECAV pre misiu
Mgr. Martina Krivdová a vyhodnotenie  súťaže prečítala predsedníčka Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku Mgr. art. Katarína Juríková. Na tomto milom a vydarenom podujatí sa zúčastnili aj biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol a dištriktuálny dozorca VD ECAV Ing. Ján Brozman s manželkami, tajomníčka generálneho biskupa  ECAV Mgr. Oľga Klátiková, senior Zvolenského seniorátu ECAV Mgr. Ján Čáby, primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová a ďalší hostia.
 

 Edita Škodová, tajomníčka GBÚ pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk

 


 
 


354468

20.1.2019
Úvodná stránka