Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z rokovania konventu ZD ECAV na Slovensku v CZ Trenčianske Stankovce

Z rokovania konventu ZD ECAV na Slovensku v CZ Trenčianske StankovceVytlačiť
 

 

          

Dňa16. mája 2015 (v sobotu)  sa v Evanjelickom chráme Božom v Trenčianskych Stankovciach (Považský seniorát) uskutočnil hodnotiaci konvent ZD ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2014. Konvent viedlo predsedníctvo ZD: brat biskup Milan Krivda a brat dozorca Vladimír Daniš. Prítomných konventuálov privítala sestra domáca zborová farárka Jarmila Petrulová a spolu s bratom dozorcom Patrikom Tomíkom nám podali stručnú históriu cirkevného zboru a oboznámili nás aj s prácou na poli duchovnom. Úvodnou pobožnosťou na text  J 17, 1 – 5 poslúžila sestra seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová.  Zasadnutie konventu otvoril svojím príhovorom dozorca ZD Vladimír Daniš.  Po zriadení konventu, kontrole plnení uznesení a schválení zápisnice z predchádzajúceho konventu  si prítomní u vypočuli správu brata biskupa ZD Milana Krivdu, ktorý si za jej základ zvolil text zo Zjavenia Jána 3, 7 − 13. Spomenul dôležité informácie, ktoré sa nachádzali v siedmich listoch adresovaných cirkevným zborom v Malej Ázii.  Poukázal na to, že ani vtedy tá situácia nebola ľahká a jednotlivé zbory boli napomínané, kritizované, ale našli sa medzi nimi aj také, čo boli pochválené za svoju vytrvalosť, ako o tom hovoria dva listy. Zamýšľal sa nad situáciou vo filadelfskom zbore a skonštatoval, že kresťania napriek ťažkostiam a utrpeniam sa viery v Pána Ježiša Krista nezriekli a jedenásti  spolu s biskupom Polykarpom  podstúpili mučenícku smrť. Ich vernosť Ježišovmu menu a evanjeliu bola odmenená – zasľúbením vstupu do kráľovstva Božieho. Dal im aj dar urobiť z nepriateľov Kristovho evanjelia milovaných bratov a sestry vo viere. Brat biskup poukázal na to, že mnohým našim evanjelikom chýba tá vernosť, ktorú mali filadelfskí kresťania a kedysi aj naši predkovia. Vyzval nás, aby sme sa každý zamysleli nad svojím životom, či sa naozaj správame tak, ako to od nás Kristus čaká. Svoje silné stránky a schopnosti máme využiť na šírenie zvesti evanjelia a snažiť sa o to, aby kráľovstvo Božie rástlo v cirkevných zboroch, v seniorátoch, v dištrikte a v našej krajine. Brat biskup zhodnotil každý seniorát zo ZD na základe správ, ktoré si prečítal, a poukázal na ich hlavné myšlienky. Informoval aj o personálnych zmenách. Nakoniec  sa poďakoval všetkým duchovným, ale aj laickým pracovníkom, ktorí si verne konajú svoju službu, a tak dokazujú svoju oddanosť Pánovi. Po prijatí správy brata biskupa konventuálmi, nasledovala prestávka a po nej sa prítomným konventuálom prihovorili brat generálny dozorca Imrich Lukáč, sestra vedúca BÚ ZD Zuzana Žilinčíková prečítala list od brata emeritného biskupa Ivana Osuského a s príhovorom vystúpil aj brat Rainer Stahl,  generálny tajomník MLB z Nemecka. Keďže ostatné správy dostali konventuáli v písomnej  podobe pred konventom, na samotnom konvente sa už nečítali. Všetky predkladané správy boli konventuálmi prijaté. Nasledovali voľby, kde delegáti zvolili za náhradného člena dištriktuálneho presbyterstva ZD z radov neordinovaných brata Branislava Rybnikára. Predseda dištriktuálneho súdu zvolený nebol, keďže ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných. Zasadnutie konventu bolo ukončené modlitbou a apoštolským požehnaním brata biskupa ZD Milana Krivdu.

. - mk-/ 2.6..2015

        


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349578

18.9.2019
Úvodná stránka