Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z rokovania konventu ZD ECAV v CZ Krupine

Z rokovania konventu ZD ECAV v CZ KrupineVytlačiť
 

Výročný konvent ZD ECAV za uplynulý rok 2016 sa uskutočnil  v sobotu 20.5.2017 v evanjelickom chráme Božom v CZ Krupine, kde prítomných konventuálov privítala sestra Miroslava Balková - seniorálna dozorkyňa Hontianskeho seniorátu ECAV. Úvodná pobožnosť sa začala zaspievaním  piesne z ES č.144 a príhovorom brata seniora  Zvolenského seniorátu Jána Čábyho  na základe  textu Mt 24,45 – 51 a potom sme zaspievali ešte pieseň z ES č.150. Privítaním prítomných delegátov a hostí brat zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska otvoril zasadnutie konventu.  
Konvent viedol brat biskup ZD ECAV Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV Slavomír Hanuska. Po zriadení konventu, kontrole plnenia uznesení a schválení zápisnice z predchádzajúceho konventu 14.5.2016 v Dobrej Nive  nasledovalo upravenie rokovacieho poriadku, ktorý bol odsúhlasený prítomnými konventuálmi. Výročnú správu o živote v ZD ECAV za rok 2016 podal brat biskup ZD ECAV Milan Krivda na základe textu proroka Ezechiela 36,26 . Po prijatí správy biskupa konventuálmi, nasledovali ďalšie správy, ktoré sa na samotnom konvente nečítali, keďže konventuáli ich dostali v písomnej podobe ešte pred konventom. Všetky predkladané správy boli konventom prijaté. Brat biskup ZD ECAV Milan Krivda prečítal list od brata emeritného biskupa Ivana Osuského. Uskutočnili sa aj voľby, kde delegáti zvolili  JUDr. Jána Šimona za dištriktuálneho žalobcu a zástupcu dištriktuálneho žalobcu JUDr. Janu Tomašovičovú. Rokovanie dištriktuálneho konventu bolo ukončené modlitbou a požehnaním brata biskupa ZD ECAV Milana Krivdu.

-mk-    26.6.2017


 
 


354543

20.1.2019
Úvodná stránka