Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Z rokovania konventu ZD ECAV v Málinci 17.5.2014

Z rokovania konventu ZD ECAV v Málinci 17.5.2014Vytlačiť
 

Tohoročný konvent Západného dištriktu sa uskutočnil v sobotu 17.mája 2014 v evanjelickom chráme Božom v Málinci v Novohradskom senioráte. Úvodnou pobožnosťou poslúžil brat senior Dunajsko- nitrianskeho seniorátu Ján Jančo na text Ján 21,1 -12. Starosta obce Málinec Ivan Čepko pozdravil  prítomných konventuálov.  Zasadnutie konventu otvoril svojím príhovorom  dozorca Západného dištriktu Vladimír Daniš.  Po zriadení konventu, kontrole plnenia uznesení a schválení zápisnice z predchádzajúceho konventu,  si prítomní konventuáli vypočuli správu brata biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu založenú na Žalme 73,28: „Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval.“  Zamýšľal sa nad tým, aké požehnanie prináša viera človeku a v čom ono spočíva. Konštatuje, že aj Ásaf, ktorý je autorom žalmu vie, že práve viera nám umožňuje správne hodnotiť pozemský život a učí nás nezávidieť tým, čo sa správajú bezbožne a napriek tomu sa im darí. Pán Boh vidí, čo robia a svojím bezbožným, zlým správaním vedú sami seba do záhuby, ale túto skutočnosť si vôbec nechcú priznať a naďalej žijú v sebaklame. Sú presvedčení, že úspech,  veľký zisk je to najlepšie, čo ich mohlo v živote stretnúť a čo tam po nejakej duši – svedomí. U evanjelistu Matúša 16,26 Pán Ježiš hovorí nasledovné: „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci aj celý svet, ale utrpí škodu na duši?“ Každý jeden človek  bez výnimky sa raz bude zodpovedať  pre Božím súdom za to čo urobil, alebo aj neurobil a mal urobiť. Pisateľ žalmu, keď bol vo svätyni, pochopil, čo je v živote to najdôležitejšie a zistil to skrze  slovo Božie, ktoré prijal vierou do svojho srdca a ona mu umožňuje správne hodnotiť život. Ďalej spomína, že viera prináša útechu aj v ťažkostiach, v dňoch skúšky, sklamaní, strát a uisťuje nás veriacich o tom, že život pre Krista má zmysel a nekončí sa v tmavom hrobe, ale že nás On vzkriesi a privedie do svoje slávy k večnému životu. Mnohí nasledovníci Ježiša Krista boli o tom presvedčení a zotrvali vo viere aj v tých najťažších skúškach života. Sú pre nás  príkladom vo vernosti a dôkazom toho, že viera prináša  pre ľudí požehnanie.  S Božou pomocou sme mohli aj v minulom roku uskutočniť, mnohé  dištriktuálne stretnutia a podujatia, ktoré posilňovali, povzbudzovali vo viere mnohých. Brat biskup zhodnotil každý seniorát v Západnom dištrikte, informoval prítomných o personálnych zmenách a hlavných myšlienkach zo seniorátnych správ. Podal nám aj krátky prierez o práci v jednotlivých zložkách dištriktu. Na záver svojej  správy brat biskup poďakoval všetkým slova Božieho kazateľom, ale aj všetkým tým , ktorí svojím životom dokazujú svoju vieru. Po prijatí správy brata biskupa konventuálmi, nasledovala prestávka a po nej sa  prihovoril hosť Západného dištriktu brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Vedúca úradu Zuzana Žilinčíková prečítala pozdravy: od emeritného biskupa ZD Ivana Osuského a predsedníctva ECAV. Keďže ďalšie správy dostali delegáti konventu v písomnej podobe pred konventom, tak sa na samotnom konvente nečítali. Všetky predkladané správy boli konventom prijaté. Nasledovali voľby, kde delegáti zvolili náhradného člena dištriktuálneho presbyterstva ZD z radu neordinovaných Milana Ozdínca a predsedu školského výboru ZD  Romana Sarvaša. Po voľbách nasledovalo slávnostné uvedenie erbu Západného dištriktu Ladislavom Vrtelom – hlavným štátnym radcom pre heraldickú tvorbu, predsedom Heraldickej komisie ECAV, akademikom Medzinárodnej  heraldickej akadémie a heroldom Slovenska. Erb a jeho popis bol slávnostne odovzdaný bratovi biskupovi Západného dištriktu Milanovi Krivdovi. Tento erb v oboch jeho stupňoch, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe ZD ECAV na Slovensku môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä v korešpondencií, pečiatkach, exlibrisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach.                             


 
 


354521

20.1.2019
Úvodná stránka