Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD Vytlačiť
 

 

Na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene sa 18. novembra 2015  uskutočnilo stretnutie biskupa Západného dištriktu Mgr. Milana Krivdu s 5 kaplánmi pôsobiacimi v rôznych zboroch a seniorátoch ZD ECAV: Soňou Pichnarčíkovou, Jaroslavom Jurkom, Jánom Tóthom,
Michalom Meliškom a Milanom Bartkom.
Po privítaní, nám brat biskup poslúžil krátkou pobožnosťou. Na naše stretnutie bola pozvaná ako hosť sekretárka a pokladníčka BÚ ZD
Mgr. Anna Martišková, ktorá nám vysvetlila formu, štýl úradných a služobných listov, korešpondencie a tiež ako správne vypĺňať cestovné
príkazy. Oboznámila nás aj s najčastejšími chybami, ktoré sa pri cestovných príkazov vyskytujú a ako im predchádzať. Ako ďalší bod
programu nasledovalo predstavenie našej práce v cirkevných zboroch a seniorátoch ZD, v ktorých slúžime.Brat biskup nás so záujmom
vypočul a informoval sa o našej službe a o problémoch, ale aj o radostiach s ktorými sa každodenne stretávame.Nasledovala obedňajšia
prestávka. Bratom biskupom sme boli pozvaní na spoločný obed, počas, ktorého  nám predstavil pre zmenusvoje úlohy, povinnosti a
pracovné cesty, ktoré mu zo svojho úradu vyplývajú.
Po obede sme sa vrátili znova na BÚ, kde sme strávili ešte spoločné chvíle pri vzájomných rozhovoroch. Brat biskup nás upozornil
na chyby, ktorých sa máme v službe vystríhať a citlivé veci, ktoré si cirkevníci  pozorne všímajú. Boli sme radi a vďační, že sa s nami brat
biskup o svoje cenné rady a skúsenosti podelil, čo vlastne prospeje aj nášmu duchovnému rastu a našej službe v cirkvi.
Nakoniec sme sa pomodlili modlitbu Pánovu  Otčenáš a apoštolským požehnaním od brata biskupa sme zakončili toto spoločné stretnutie.
Ďakujeme bratovi biskupovi ZD Mgr. Milanovi Krivdovi, ktorý si na nás, kaplánov, našiel vo svojom plnom pracovnom programe čas, ale aj
ostatným pracovníkom BÚ ZD vo Zvolene, ktorí toto stretnutie pripravili. Predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu, že nás ochraňoval na cestách
 a požehnal celý deň.

 

 Mgr.Milan Bartko, zborový kaplán - Nové Mesto nad Váhom


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár3349587

18.9.2019
Úvodná stránka