Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD ECAV vo Zvolene

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD ECAV vo ZvoleneVytlačiť
 

 

Vo štvrtok dňa 30. novembra  2017 sa na Biskupskom úrade Západného dištriktu  /ZD/ konalo stretnutie brata biskupa  ZD Mgr. Milana Krivdu s kaplánmi slúžiacimi v ZD. V hustom snežení a s miernym meškaním pre ťažkosti s dopravou sa všetci pozvaní kapláni dostali bezpečne na úrad.

 

Brat biskup kaplánov privítal a potešil sa, že sa opäť stretávajú pri spoločných rozhovoroch a na stretnutí. Na úvod sa zaspievala príležitostná pieseň z Evanjelického spevníka k záveru cirkevného roka, číslo 689 a brat biskup poslúžil zamyslením o desiatich pannách z Evanjelia podľa Matúša 25, 1 – 13. Kapláni informovali o tom čo robia, na miestach , kde pôsobia. Ďalšia téma, o ktorej sa diskutovalo bola teologická a náboženská literatúra, ktorú čítajú a ako im dané diela pomáhajú rozširovať vedomostné obzory. Všetci sa priebežne pripravujú na farárske skúšky a s tým je spojené štúdium povinnej predpísanej literatúry. Okrem toho sa venujú biblickým hodinám a ďalšej misijnej práci v CZ.

Po obede nasledovali vzájomné rozhovory s bratom biskupom a medzi kaplánmi. Nakoniec sme sa pomodlili spoločne modlitbu Pánovu a brat biskup nám udelil  požehnanie. Ďakujeme bratovi biskupovi za toto stretnutie, za prejavený záujem o nás, za podporu a povzbudenie v našej službe.  So želaním šťastnej cesty a Božieho požehnania  v krásnej, ale náročnej službe sa  všetci rozlúčili a odobrali na cesty do svojich zborov.

Text: Mgr. Milan Bartko, kaplán v CZ ECAV Banská Štiavnica  Foto: Mgr. Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV

 


 
 


354464

20.1.2019
Úvodná stránka