Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV 2016

Zo zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV 2016Vytlačiť
 

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 27. januára 2016 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť vykonal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda. Rokovanie viedol zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska, z dôvodu neprítomnosti (PN) brata dištriktuálneho dozorcu.

Na úvod  zasadnutia bol schválený program rokovania. Návrh o doplnenie programu o Informáciu o rokovaní členov  CZ ECAV Málinec s br. biskupom nebol schválený.

Následne bola predložená na schválenie zápisnica zo zasadnutia DP, ktoré sa konalo 25.11.2015 a bola vykonaná kontrola plnenia uznesení z tohto zasadnutia.

Na rokovanie DP nebola doručená žiadna žiadosť z CZ  ZD ECAV.

Br. biskup informoval o kanonickej vizitácii, ktorá sa konala dňa 29.11.2015  v CZ ECAV Dobroč. Výsledkom kontroly boli odporúčania ohľadom dodržiavania CPP ECAV. Kontrola nezistila žiadne porušenia.

V súvislosti s blížiacimi sa termínmi konania seniorálnych konventov, boli nahlásené  miesta a konkrétne dátumy konania konventov jednotlivých seniorátov. 
Nasledovalo schválenie zmlúv a dodatkov k existujúcim zmluvám, ktoré skontrolovala JUDr. Tomašovičová: Dodatok č.1 k dohode o spolupráci pri poistení Alianz- Slovenská poisťovňa so ZD ECAV na Slovensku zo dňa 29.1.2015, kde boli zvýhodnené plnenia v prílohách č. 1-6, ktoré vyrokovala ses. Kysacká, ďalej nájomná zmluva so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Banská Bystrica, Horná 54, 974 01  Banská Bystrica,  na prenájom nebytových priestorov v budove BU ZD  za účelom kancelárie nadácie Úsmev ako dar. Bola schválená zmluva o dielo na opravu podkrovného priestoru nad veľkou zasadačkou BU ZD a zmluva o dielo na opravu sociálnych zariadení na BÚ ZD  s firmou ISON spol. s r. o., sídlo J.R. Poničana 841/104, 962 23  Očová. K cenovým ponukám na opravu sa vyjadril aj predseda stavebného výboru br. Bartoň  a jeho pripomienky boli zohľadnené pri rokovaní. Financovanie opráv je v medziach konventom schváleného rozpočtu, preto nie je potrebné k uvedeným opravám prijímať samostatné uznesenie.

Na záver bol oznámený dátum nasledujúceho zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva 30.3.2016  a termín konania Dištriktuálneho konventu 14.5.2016 vo Zvolenskom senioráte. Modlitbou a požehnaním br. biskupa rokovanie skončilo.

Správa má informatívny charakter, presné znenie prijatých uznesení bude v zmysle CPP doručené  osobám a orgánom COJ.

  Mgr. Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV, Zvolen / 16.2.2016


 
 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár3225492

16.7.2019
Úvodná stránka