Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku Vytlačiť
 

ŠV1.jpg ŠV 2.jpg

  Jeho členovia sa stretli 18. apríla 2018 v zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku /ZD ECAV/, aby sa oboznámili s aktuálnymi záležitosťami ohľadom vyučovania náboženskej výchovy /NBV/ v štátnych školách. Po úvodnej pobožnosti brata predsedu danému účelu poslúžil hlavne bod programu, v ktorom odzneli informácie zo Školského výboru ECAV na Slovensku /ŠV ECAV/ o pripravovaných žiackych súťažiach a vzdelávacích seminároch pre vedúcich detských besiedok a učiteľov náboženskej výchovy. Prítomní boli uzrozumení aj s personálnymi zmenami na postoch vedúcich školských dekanov v dotyčných seniorátoch. Z obsiahlej diskusie o skúsenostiach z edukačnej a hospitačnej praxe vzišli uznesenia obrátiť sa vo veci biblickej olympiády na jej celoslovenskú odbornú komisiu za účelom zváženia možnosti návratu k pôvodnému modelu postupu zo seniorátov na celoslovenské kolo z dôvodu lepšej motivácie účastníkov v jednotlivých seniorátoch a tiež, aby ŠV ECAV inicioval vydávanie učebníc a metodických príručiek pre vyučovanie NBV aj v elektronickej podobe. Bola tiež nastolená požiadavka na vzájomnú výmenu materiálov k vyučovaniu NBV a na vypracovanie jednotných Tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré by Školský výbor ZD ECAV posunul k dispozícii aj ostatným vyučujúcim v dištrikte s cieľom uľahčiť im ich prácu. Zasadnutie ŠV ZD ECAV prebiehalo aj za účasti brata dištriktuálneho biskupa Milana Krivdu, ktorý k jeho priebehu prispel viacerými podnetmi. Po zmienke o končiacom sa funkčnom období brata podpredsedu ŠV ZD ECAV a vyjadrení ochoty pomáhať aj ďalej mu brat biskup poďakoval a ocenil jeho prácu pre výbor. Zasadnutie napokon skončilo spoločným odriekaním modlitby Pánovej a požehnaním od brata biskupa.

 

Roman Sarvaš, predseda ŠV ZD ECAV        


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3205519

27.6.2019
Úvodná stránka