Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo zasadnutia VM ZD ECAV

Zo zasadnutia VM ZD ECAVVytlačiť
 

 

V pondelok  24. 4. 2017 sa na biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene konalo pracovné zasadnutie Výboru misie ZD ECAV. Pracovnú poradu otvorila sestra predsedníčka VM  ZD  Andrea Valentová privítaním predsedov VM ZD ECAV a vzácnych hostí, ktorými boli: brat biskup ZD ECAV Milan Krivda a sestra vedúca BÚ Zuzana Žilinčíková.Po prečítaní biblického textu: Kol 3, 1 – 4 , modlitbe, sme zaspievali pieseň z ES č. 141.Potom sestra tajomníčka Martina Krivdová, kladne zhodnotila naplnenie uznesení z predchádzajúcej zápisnice. V ďalšom bode rokovania predsedovia VM ZD na základe svojich správ hodnotili misijnú prácu, ktorá sa uskutočnila v ich senioráte v roku 2016 a niektorí to urobili aj formou premietnutej fotografickej prezentácie. Ďalej nám sestra tajomníčka Martina Krivdová spolu so sestrou predsedníčkou VM Andreou Valentovou a vedúcou BÚ Zuzanou Žilinčíkovou podali informácie o pripravovaných aktivitách v dištrikte na rok 2017. Ku Dňu matiek sme si v krátkosti pozreli upútavku na tvorivé dielne a od sestry tajomníčky sme dostali aj program k tejto príležitosti.  Nakoniec sa brat biskup pomodlil a udelil nám požehnanie. Po spoločnom obede,  sme sa rozišli domov  povzbudení misijnými aktivitami v seniorátoch ZD ECAV do ďalšej práce v cirkvi.

Mgr. Ondrej Šoltés predseda VM NOS / 27.4.2017

 


 
 


354451

20.1.2019
Úvodná stránka