Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZO ZASADNUTIA VÝBORU MISIE ZD ECAV

ZO ZASADNUTIA VÝBORU MISIE ZD ECAV Vytlačiť
 

VM 1.jpg VM 2.jpg

Zasadnutie výboru misie  ZD ECAV,  ktoré sa konalo 30.4.2018 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene  otvorila sestra predsedníčka VM ZD Andrea Valentová , keď privítala prítomných predsedov VM ZD ako aj vzácnych hostí brata biskupa ZD Milana Krivdu a Milana Zajaca, ktorý je administrátor funkcie vedúci BÚ ZD. Potom sme zaspievali pieseň z ESč.156. Sestra predsedníčka prečítala  biblický text z Evanjelia Jána 14,16-21 a pomodlila sa. Uznesenia z predchádzajúcej zápisnice prečítala sestra tajomníčka VM ZD Martina Krivdová a skonštatovala, že boli splnené. Potom nasledovala pracovná časť, kde boli schválení overovatelia zápisnice a išlo sa podľa odsúhlaseného programu. Predsedovia VM ZD ECAV na základe svojich správ hodnotili misijné podujatia, ktoré sa konali v ich senioráte v roku 2017 a niektorí nám svoju  misijnú činnosť predstavili aj pomocou fotografickej prezentácie premietnutej cez videoprojektor. Sestra tajomníčka  informovala o VI.ECD, ktoré sa budú konať  29.6. – 1.7.2017 vo Zvolene  a o Dištriktuálnom dni ZD ECAV na Branči 5.7.2018. V bode rôzne setra predsedníčka  hovorila o pokračujúcej zbierke pre deti v Afrike a projekt nesie pod názvom „Otvorené srdce pre Afriku.“ Na záver sa ešte sestra predsedníčka všetkým prítomným poďakovala za vzájomnú spoluprácu, podporu. Potom sa brat biskup pomodlil a prítomným udelil požehnanie. Po spoločnom obede, nasledovali vzájomné rozhovory na BÚ. Sme vďační Pánu Bohu, že požehnal  v minulom roku všetky misijné podujatia, ktoré sa konali pri príležitosti 500. výročia reformácie či už v seniorátoch, dištrikte, alebo v cirkvi. Inšpirovaní jednotlivými podujatia v seniorátoch ZD a povzbudení v tejto práci na vinici Pánovej sme sa rozišli domov.

 

Mgr. Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV / 11.5.2018


 
 

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.3205599

27.6.2019
Úvodná stránka