Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo života ZD ECAV 2015 - archív

Zo života ZD 2015

Mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou – CZ Turá Lúka 2015

VP Ivetka.jpg


 

V Myjavskom senioráte sa 19. decembra 2015 konali Mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou, tento krát v cirkevnom zbore Turá Lúka. Úvodné slovo mala sestra zborová farárka Ivetk ...viac...


 

Vianočný príbeh na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Santa.jpg

             
Posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci  niesol v duchu Vianoc. Žiaci prvých ročníkov sa predstavili v ich vlastnom Vianočnom príbehu.  Sta ...viac...


 

Adventné stretnutie duchovných ZVS

spoločná.jpg

   
  
Dňa 7. 12. 2015 sa v cirkevnom zbore Dobrá Niva uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia Zvolenského seniorátu, spojená s prisluhovaním Večere Pánovej kňazom a ich rodinám. Pozv ...viac...


 

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD

Porada.jpg

 

Na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene sa 18. novembra 2015  uskutočnilo stretnutie biskupa Západného dištriktu Mgr. Milana Krivdu s 5 kaplánmi pôsobiacimi v rôznych zboroch ...viac...


 

Zo zasadnutia DP ZD ECAV

DP3.jpg

  
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa štvrtýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. novembra 2015 vo Zvolene. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulého br. Dušana B ...viac...


 

Správa z pracovnej porady predsedov VM seniorátov ZD ECAV

spoločná foto.jpgV utorok  10. novembra 2015 sa na biskupskom úrade ZD vo Zvolene stretli predsedovia seniorátnych VM ZD. Po úvodnej modlitbe brata biskupa Milana Krivdu a zaspievaní piesne z ES 385, s ...viac...


 

Zo zasadnutia Seniorálnej pastorálnej konferencie RIS

Poďakovanie.jpg

  

Dňa 11. 11. 2015 sa v cirkevnom zbore Tisovec uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia, na ktorú pozvanie prijal aj brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.Bratia farári a sestry far ...viac...


 

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV 2015

katka.jpgV sobotu 7. novembra 2015 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene po vlaňajšom nultom ročníku sa uskutočnil prvý ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu  ECAV ...viac...


 

Zo zasadnutia DP ZD ECAV

Zvesť.jpg

 
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa tretíkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. septembra 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspie ...viac...


 

Z rokovania dištriktuálneho školského výboru

ŠK 4.jpg


Školský výbor Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa zišiel na svojom pravidelnom jesennom zasadnutí 14. októbra 2015 v zasadačke Biskupského úradu vo Zvolene. Po úvodnej pobožnosti brata Ro ...viac...


 

150.výročie posvätenia chrámu Božieho v Svätoplukove

Svaätoplukovo 1.jpg

   
V prvú októbrovú nedeľu sa konala v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Svätoplukovo milá slávnosť pri príležitosti 150.výročia posvätenia chrámu. Na tejto slávnosti sa zúčastnili v hojnom p ...viac...


 

Šesť desaťročí od posviacky

Vyšný Zipov.jpg

 
V cirkevnom zbore Vyšný Žipov  si v polovici septembra pripomenuli šesťdesiate výročie posvätenia Božieho chrámu.
Na službách Božích kázal na biblický text o Zacheovi biskup Západného d ...viac...


 

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za I. polrok 2015

Spoločná foto.jpg

  

 V zmysle Cirkevného nariadenia o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek, Cirkevného nariadenia o pokladničnej a účtovnej službe  a ostatných zákonov a nariadení v zmysle cirkev ...viac...


 

Ďakovný deň v Sládkovičove

Áronovské p.jpg

    
V 14. nedeľu po svätej Trojici 6. 9. 2015 sme si pripomínali 60. rokov, čo nám Pán Boh daroval Boží chrám, ktorý bol vystavaný po presídlení z Maďarska v roku 1947.Chrám Boží bol vybudova ...viac...


 

Začiatok školského roka 2015/2016 na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici

EG.jpg

 Dňa 2. septembra sme mohli z Božej milosti začať nový školský rok 2015/2016 aj na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. V tomto školskom roku bude školu navštevovať 300 žiakov a to v 10 triedach ...viac...


 

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV

Poniky.jpg

 
 
 V Brezovej pod Bradlom sa v prvý tohtoročný septembrový deň 1.9.2015 konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovenku. Stretnutie sa začalo úvodnou pobožno ...viac...


 

Vzácne jubileum najstaršej členky CZ ECAV Kremnica

Narodky 104.jpg

 
 Opäť po roku, 19. augusta 2015, sme sa stretli v priateľskej atmosfére DD a DSS v Kremnici, aby sme spoločne s pani Helenkou Majerovou oslávili jej už 104. narodeniny.  Teta Ilka, ako ju vše ...viac...


 

Deti z CZ Vrbové kráčali po stopách kráľov Izraela: Saula, Dávida a Šalamúna

Tábor  deti 1.jpg

  
 Deti z CZ ECAV na Slov. Vrbové od 10.8. do 14.8.2015 kráčali po stopách izraelských kráľov. 20 detí malo pripravený bohatý a pre horúčavy 
 náročný týždeň, ktorý zvládli na výbornú. V p ...viac...


 

110. výročie chrámu Božieho v Piešťanoch

Piešťany3.jpg

  11. nedeľa po Svätej Trojici 16.8.2015 bola pre CZ ECAV Piešťany radostnou a slávnostnou. Na 
   službách   Božích sme si pripomenuli 110. výročie posvätenia tunajšieho kostola, ktorý slúži
...viac...


 

135.výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika

P.F..jpg

          
 Cirkevný zbor  ECAV Košariská - Priepasné v spolupráci s obcou Košariská  a ďalšími spoluorganizátormi si v dňoch
25.7. - 26.7.2015 pripomenuli  135. výročie narodenia M. R. Št ...viac...


 

Strom reformácie pri 40. výročí pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Timoradzi

Radostné srdiečka.jpg

 
 
V 7. nedeľu po Svätej Trojici 19.7.2015  evanjelici v Timoradzi prežívali vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínali 40. výročie pamiatky posvätenia chrámu Bo ...viac...


 

Detský, denný, biblický tábor v Kremnici

Tábor spoločná foto.jpg

         
 Snaž sa plávať proti prúdu, bola hlavná téma  Detského, denného, biblického tábora v Kremnici. Od 13.7.  - 17.7.2015 sme si  pripomínali a učili 
 sa, čo máme vo svojich životo ...viac...


 

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči - 600. výročie upálenia Majstra Jána Husa.

BZD.jpg

 
5. júl a hrad Branč sa stali počas mnohých rokov neoddeliteľnou súčasťou a pre mnohých znamenajú možnosť stretnúť sa s bratmi, so sestrami zo Západného dištriktu ECAV pri službách Božích a ro ...viac...


 

Brezová pod Bradlom k 600. výročiu upálenia Majstra Jana Husa 3.7. a 5. 7.2015

Biskup.jpg

 
Pri príležitosti 600.výročia mučeníckej smrti Majstra Jána Husa a pri 93.výročí odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným Husovým pomníkom na Slovensku,  sa uskutočni ...viac...


 

V Uderinej spomínali na Júliusa Bodnára

Uderiná.jpg

                 
 Uderinskí  evanjelici a rodáci prežívali v 4.nedeľu po Svätej Trojici 28.6.2015 dve vzácne príležitosti na slávnostných službách Božích, kde si pripomenuli 175. výročie pami ...viac...


 

Slávnosť v cirkevnom zbore Sucháň

Kázeň.jpg

     
V cirkevnom zbore Sucháň sme 21.júna 2015 v 3. nedeľu po Svätej Trojici ( Deň otcov) o 10.00 hodine mali slávnosť spolu aj s cirkevným zborom Dačov Lom, keď sme si pripomenuli 125. výroči ...viac...


 

35. nemecký evanjelický Kirchentag 3.-7.jún 2015 Štutgart

Spoločná foto.jpg

      
Západný dištrikt ECAV zorganizoval  autobusový zájazd na 35. nemecký evanjelický Kirchentag,  ktorý sa konal v dňoch 3.6. -7.6.2015  v meste Štutgart. Kirchentag je podujatie nemeckých ...viac...


 

Spomienkové služby Božie na J. Bodnára a V. Roya v Bukovci

kňazi.jpg

          
Na Svätú Trojicu 31.5.2015 sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli narodenie dvoch významných kňazov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore, a to Júliusa Bodnára (145. v ...viac...


 

JKgames - 23. 5. 2015 – Skalica

športové stretnutie mládeže myjavského seniorátu v Skalici


        
Tak ako každý rok, tak i teraz sa konalo športové stretnutie mládeže myjavského seniorátu a to v Skalici pod názvom JKgames. Hoci počasie nám až tak neprialo, nakoniec sme vše ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV na Slovensku v CZ Trenčianske Stankovce

Správa.jpg

 
          
Dňa16. mája 2015 (v sobotu)  sa v Evanjelickom chráme Božom v Trenčianskych Stankovciach (Považský seniorát) uskutočnil hodnotiaci konvent ZD ECAV na Slovensku za uplynulý r ...viac...


 

Inštalácia zborového farára v Kremnici

inštalácia.jpg

          
V sobotu 2. mája t. r. sa konala slávnosť inštalácie brata farára Jozefa Paceka za zborového farára CZ ECAV na Slovensku Kremnica. Chrám Boží v Kremnici zaplnilo temer 400 veriacich ...viac...


 

Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť

Vonku spoločná.jpg

          
 
Vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru s názvom „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“, prebiehal pod záštitou ZD ECAV. Pod vede ...viac...


 

Slávnostné služby Božie k 130.výročiu narodenia Vladimíra Roya

slávnostné služby Božie- výročie narodenia V Roya

          
 V 3. nedeľu po Veľkej noci 26. apríla 2015 si v CZ ECAV Adamovské Kochanovce na slávnostných službách Božích pripomenuli 130. výročie narodenia kňaza, básnika, prekladateľa Vladimír ...viac...


 

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta Štúra

Sida.jpg

 
                  
V sobotu 25. apríla 2015 sa na hrade Devín konala národná slávnosť, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, evanjelika a významného  národného buditeľa, ako ...viac...


 

Klub iSKejp412 - Krajné - 21.3.2015 (Seniorálne stretnutie mládeže MYS)

Klub I.jpg

                
 
   Ako sa stalo dobrým zvykom v našom senioráte, stretnutia mladých kresťanov na klube iSKejp412, tak túto marcovú sobotu sme sa opäť stretli    a to v cirkevnom zbor ...viac...


 

Zasadnutie Výboru misie ZD ECAV

VM - ZD 1.jpg


                   
Vo Zvolene dňa 21.4.2015 na BÚ ZD sa uskutočnilo pracovné zasadnutie VM ZD ECAV, ktoré bolo pod vedením predsedníčky VM  sestry  Andrey Valentovej, ktorá na začiatk ...viac...


 

Inštalácia seniorky Bratislavského seniorátu Sidonie Horňanovej

biskup ZD.jpg


V sobotu 11. apríla 2015 na službách Božích na úvod výročného konventu Bratislavského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Dunajskej Lužnej bola slávnostne inštalovaná novozvolená sestra senio ...viac...


 

Seniorátny konvent Hontianskeho seniorátu

Príhovor biskup.jpg

                     
Seniorátny konvent Hontianskeho seniorátu sa konal na Kvetnú nedeľu 29. 3. 2015 v evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici. Zúčastnilo sa ho 96 konventuálov z 26 cir ...viac...


 

Zo zasadnutia DP ZD ECAV vo Zvolene

Predsedníctvo.jpg

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. marca 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievaním piesne E ...viac...


 

26.Konferencia MoS vo Zvolene.

MM 03 (5).jpg

  
Práve týmto smerom sa snažila pozerať a zamerať tohtoročná 26.konferencia Modlitebného spoločenstva, ktorá sa konala v dňoch 13.-15.3. vo Zvolene.  Hlavná téma bola „zázrak prebudenia mocou ...viac...


 

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za rok 2014

Hospodársky výbor 2015 spoločná.jpg

 
Dňa 5.marca 2014 vykonal  DHV ZD  ECAV kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami BÚ ZD ECAV na Slovenku za rok 2014. Prekontroloval plnenie prijatých uznesení  z dištriktuálneho konven ...viac...


 

Zasadnutie Školského výboru ZD

dekani 005.jpg

 
Dňa 3.3.2015 sa konalo na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene zasadnutie Školského výboru ZD pod vedením predsedu školského výboru ZD Mgr. Romana Sarvaša a za prítomnosti brata bi ...viac...


 

Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť

IMG_6373.jpg

 Vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru s názvom „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“, ktorý prebieha pod záštitou ZD ECAV vedú odborní lektori z oblasti ...viac...


 

Stretnutie duchovných správcov na BÚ ZD ECAV

Spirituáli 003.jpg


Dňa 2.2.2015 o 10.00 hodine sa uskutočnilo stretnutie duchovných správcov cirkevných škôl Západného dištriktu spolu s dištriktuálnym biskupom Mgr. M. Krivdom vo Zvolene. Prítomní boli Mgr. Mil ...viac...


 

Zo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV

ERB ZD ECAV.jpg

 
 Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 28. januára 2015 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup ZD Mil ...viac...


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár3381701

21.9.2019
Úvodná stránka