Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo života ZD ECAV 2016 - archív

Zo života ZD 2016

Rozhodnutie Generálneho súdu

R.jpeg

Generálny súd ECAV na Slovensku vo veci žaloby br. Ing. Bohuslava Beňucha rozhodol s konečnou platnosťou. Rozsudok Generálneho súdu ECAV na Slovensku zverejňujemem nižšie....viac...


 

20 rokov služby SED v Košeci

K1.jpg

  
V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil bis ...viac...


 

Správa zo stretnutia kaplánov s bratom biskupom Milanom Krivdom

Kap.1.jpg


Na biskupskom úrade vo Zvolene sa na pozvanie brata biskupa Milana Krivdu dňa 6. decembra 2016 stretli kapláni pôsobiaci v Západnom dištrikte našej cirkvi. Stretnutia sa zúčastnili: Vladimíra ...viac...


 

Slávnostné predstavenie publikácie

B2.jpg

   
V nedeľu 27. novembra 2016 mali evanjelici v Moravskom Lieskovom hneď niekoľko dôvodov pre radosť v srdci. Prvou nedeľou adventnou sa otvoril nový cirkevný rok, zároveň s vďačnosťou oproti ...viac...


 

„Rozhovor s Bohom“

B1.jpg

 
V poslednú novembrovú sobotu 26.11.2016 sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí. Na Klub iSKejp412 prišli prevažne mládežníci zo zborov Myjavského seniorátu. Výklad na tému „Rozho ...viac...


 

Kázňové prípravky k Adventu a k Vianociam

Kň1.jpg


Advent a blížiace sa Vianočné sviatky boli témami kázňových prípraviek, ktoré sa uskutočnili v piatok  25.novembra 2016 v zborovej miestnosti CZ vo Zvolene. Začali sme ich spoločnou piesňou z ...viac...


 

Pozvánka na slávnostné služby Božie

P1.jpg


Srdečne Vás pozývame na slávnostné predstavenie cirkevno-zborovej publikácie Púť, hľa, dlhá...,ktoré sa uskutoční  v nedeľu 27. 11. 2016 v Moravskom Lieskovom so začiatkom slávnostných služieb ...viac...


 

Posviacky kostolov

OL1.jpg


Dvojnásobnú radosť prežívali veriaci ostrolúckeho zboru v predposlednú 13.11. a poslednú nedeľu po Trojici 20.11.2016. Na Ostrej Lúke si pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Boh ...viac...


 

Z pracovnej porady Výboru misie ZD ECAV

VM1.jpg


V utorok 15. novembra 2016 sa na biskupskom úrade ZD vo Zvolene uskutočnila pracovná porada Výboru misie ZD ECAV. Po modlitbe sestry predsedníčky Andrey Valentovej sme  zaspievali pieseň z ES ...viac...


 

20. výročie posvätenia chrámu Božieho v Dudinciach

D1.jpg


V 25. nedeľu po Svätej Trojici, 13. novembra 2016, sme si v CZ Dudince pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný emeritný generálny biskup prof. ...viac...


 

Zlatá konfirmácia Príbelce

ZK1.jpg


V nedeľu, 6.novemnra 2016 sa v Príbelciach konala slávnosť Zlatej konfirmácie. Podľa matrík bolo v rokoch 1962-1966 konfirmovaných 61 dietok, z nich sú dnes už 15-ti na mieste večného odpočink ...viac...


 

Pamiatka posvätenia chrámu

Kázeň.jpg

            
Posledná októbrová nedeľa 30.10.2016  v cirkevnom zbore Banská Štiavnica bola spojená s dvoma udalosťami. V tento deň sme si pripomenuli posvätenie chrámu, ktoré bolo vykonané pr ...viac...


 

Vo Zvolene sa oslavovali Ľudevítove narodeniny

ĽS.jpg

  
Matica slovenská (MS), Mensa Slovensko a Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) si vo Zvolene pripomenuli 201. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 50. výročie Parkovej galérie nesúcej j ...viac...


 

Predsedníctvo ZD ECAV na návšteve v Győri

Gyor 1.jpg


Návšteva sa uskutočnila na pozvanie biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Jánosa Szemereiho v dňoch 26.10. – 27.10.2016  s cieľom upevniť doterajšie  dobré vzájomné vzťah ...viac...


 

Inštalácia zborového farára v Teranoch

Terany.jpg

  
V nedeľu po Lukášovi býva v Teranoch Pamiatka posvätenia chrámu. Tohto roku sme v 22. nedeľu po Svätej Trojici 23.10.2016 svätili už 205. výročie  posvätenia nášho chrámu Božieho. Bola to v ...viac...


 

Návšteva partnerskej školy v Aszóde

ASod.jpg


V utorok 18. októbra 2016 navštívil biskup ZD ECAV  Milan Krivda  Evanjelické gymnázium Š. Petöfiho v Aszóde, Maďarsko. Je to partnerská škola Evanjelického gymnázia v Tisovci,  s ktorou Tiso ...viac...


 

Z jesenného rokovania Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

VŠ.jpg

 
Uskutočnilo sa 13. októbra 2016 v zasadačke Biskupského úradu ZD vo Zvolene aj za účasti dôstojného brata biskupa Milana Krivdu. Po úvodnej pobožnosti nasledovali informácie zo Školského vý ...viac...


 

Strom reformácie pri 260. výročí posvätenia chrámu Božieho v Dolných Strhároch

DS1.jpg

      
Začiatkom o któbra  9.10.2016 v 20. nedeľu po Svätej Trojici si veriaci v Dolných Strhároch pripomenuli 260. výročie Pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božíc ...viac...


 

Z tretieho zasadnutia DP ZD ECAV 2016

PZD 1.jpg


Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 28. septembra 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zasp ...viac...


 

Po stopách Dr. Martina Luthera

Fotka L 1.jpg


Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu.  Pri tejto príležitosti zorgani ...viac...


 

Misijný deň

Slávnostný vstup.png

   
V sobotu 17. septembra 2016  sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…”  Hlavnú tému mal brat senior Lupták, brat farár ...viac...


 

„Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ Workshop

W2.jpg


V dňoch 15.-16. septembra 2016 sa v Janoškovom Dome v Liptovskom Hrádku uskutočnil workshop s názvom „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ pre  farárov a farárky, ktorý zorganizo ...viac...


 

750.výročie prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov

SB1.jpg

  
V sobotu 27.8.2016  sa konala slávnosť pri 750. výročí od prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov. Slávnosť  krásneho výročia obce a stretnutia rodákov sme začali službami Božími, k ...viac...


 

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku

poniky.jpg

  
V prvý tohtoročný septembrový deň 1.9.2016 sa konal v CZ Uhrovci dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou v chráme Božom ...viac...


 

Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

ERB ZD ECAV.jpg

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru,
Týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24.8.2016 právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ.
Tvrdenia v tomto liste nerešpektujú pla ...viac...


 

Služby Božie pri 20. výročí vzniku CZ ECAV Dudince a pri stretnutí partnerských zborov

kňazi.jpg

         

V 13. nedeľu po Svätej Trojici 21.8.2016 sa v cirkevnom zbore ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku CZ Dudince. V tomto jubilejnom 20. roku od v ...viac...


 

Krásnych 105 rokov

Teta 1.jpg

   
Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta  pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka cirkevného zboru v Kremnici. My sme na to hrdí, ž ...viac...


 

Slávnostné služby Božie v Siladiciach

SB  1.jpg

        
Dňa 7. augusta 2016, t.j. 11. nedeľu po Svätej Trojici sa v kostole v Siladiciach, cirkevný zbor Horné Zelenice - filiálka Siladice, konali slávnostné služby Božie pri príležitosti živ ...viac...


 

Kandidačná porada

KP 1.jpg

 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č. 11/2016-a) vypísalo voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho dozorcu. Podľa §30 odsek(1) Cirkev ...viac...


 

Letný biblický tábor v Lubine

Mohyla1.jpg

   
V pondelok 18. júla 2016 sme sa s deťmi z CZ Lubina „vydali“ v dennom letnom biblickom tábore na cestu za Veľkým egyptským dobrodružstvom. Cesta trvala iba 5 dní, ale ako názov prezrádza, ...viac...


 

Záverečné služby Božie v Rákoskeresztúre v Maďarsku

Foto 1.jpg


V rámci X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy sa 10. júla 2016 uskutočnili záverečné služby Božie na 12 miestach v Budapešti. Jedným z miest, kde sa konali služby Božie v slovensk ...viac...


 

Dištriktuálny deň ZD ECAV

Foto Branč 1.jpg

 

V utorok 5. júla 2016 sa konali slávnostné spomienkové služby Božie na zrúcaninách hradu Branč v rámci dištriktuálneho dňa ZD ECAV. Slávnostným slova Božieho kazateľom bol brat superinte ...viac...


 

Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAV

Foto 1.jpg

 
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa mimoriadne zišlo na zasadnutí 29.júna 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspiev ...viac...


 

Životné jubileum biskupa ZD ECAV Milana Krivdu

Foto 1.jpg

  

V stredu, 15. júna 2016, sa z Božej milosti dožil 50 rokov života Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa konalo v cirkevnom zbore Lubina stretnutie, na kto ...viac...


 

Zborový deň Kremničanov

SB.jpg

                   
Veriaci z cirkevného zboru Kremnica sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 5. júna t. r. zhromaždili do opusteného chrámu Božieho v Lúčkach. Stretnutie začalo službami Božími, p ...viac...


 

Seniorátne stretnutie detí Zvolenského seniorátu

Očová deti.jpg

    
Predposledná májová sobota (22.5.2016) bola v Očovej veľmi radostnou. Pri príležitosti blížiaceho sa MDD konalo sa stretnutie detí do 12 rokov. Všetko to začalo v evanjelickom kostole, kd ...viac...


 

Seniorátna športová olympiáda dorastu a mládeže “ iSKejp 412 games“

Holíč 1.jpg

  
Ako každý rok, tak i tento sa uskutočnili iSKejp 412 games . Konali sa tentoraz v Holíči 21.5.2016, kde sme sa tešili
milému privítaniu a bohatému občerstveniu. Súťažilo sa v disciplín ...viac...


 

Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

úvodná.jpg

                 
Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15.mája 2016 umocnila  v zaplnenom chráme Božom na Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana K ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV

konventuáli.jpg


V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom  v CZ Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015. Konventu ...viac...


 

New Generation u prezidenta

EGT4.jpg

            
V pondelok 2. mája 2016 sme boli ja, prezidentka New Generation spolu s učiteľom aplikovanej ekonómie Ing. Ladislavom Čajkom pozvaní do Prezidentského paláca v Bratislave. Okrem nás ...viac...


 

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk.ap.16,31)

Ženy.jpg

                        
Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Jeho pracovná časť od 10. do 12:30 sa konal ...viac...


 

Z 1. pracovnej porady Výboru misie ZD ECAV v roku 2016

spoločná f.jpg

 
Prvá pracovná porada Výboru misie ZD ECAV v tomto roku sa uskutočnila v utorok 19.apríla 2016 v zasadačke na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene.Na začiatku sme zaspievali pieseň z Evanjelického ...viac...


 

Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

Pieseň.jpg


Už po druhý raz, podobne ako minulý rok, sa chrám Boží v Očovej stal dejiskom seniorátneho kola súťaže Duchovná pieseň. Stalo sa tak v piatok  8.4.2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Leb ...viac...


 

Z 2. zasadnutia DP ZD ECAV 2016

foto 3.jpg

            
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. marca 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš ,  ...viac...


 

Veľkopiatočné služby Božie v Kokave nad Rimavicou

SB Kokava.jpg

  
Cirkevný zbor  v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Návštevou nás poctil dôstojný brat
biskup Milan Krivda s manželkou. Zvesťou Slova Bož ...viac...


 

Klub iSKejp412 na Myjave

Iskejp.jpg


Evanjelická mládež Myjavského seniorátu sa opäť stretla na klube iSKejp412 v zborovej sieni cirkevného zboru Myjava. V predvečer Valentína bola téma stretnutia nanajvýš priliehavá: „ON A ONA ...viac...


 

Rokoval dištriktuálny školský výbor

ES.jpg


Školský výbor Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa zišiel na svojom zimnom rokovaní 17. februára 2016 v zasadačke Biskupského úradu ZD vo Zvolene. Po úv ...viac...


 

Kázňové prípravky k pôstu a k Veľkej noci

Spoločná foto.jpg


V piatok 12.februára 2016 sa v zasadačke Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene zišlo okolo 40 duchovných zo Západného dištriktu ECAV
vrátane prednášajúcich na kázňových  prípravkách venov ...viac...


 

Zo zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV 2016

Erb na stránku.jpg


Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 27. januára 2016 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť vykonal dištriktuálny biskup ZD M ...viac...


 

Symbolické ukončenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

L.Stur_.jpg

 
            
Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Počas neho sa konali rôzne podujatia pripravované rôznymi spoločenskými, kultúrnymi aj cirkevnými organizáciami a jeho symboli ...viac...


 

III. BIENÁLE FOTOSÚŤAŽE JOZEFA HOLLÉHO

Fotosutaz_2016.jpg

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Moravské Lieskové vyhlasuje III. Bienále súťaže amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého. Súťaží sa v 3kategóriách, ktoré sú uvedené na plagáte. Svoje príspevky po ...viac...


 

Riaditeľka Helena Pašiaková ocenená prezidentom SR

hlavna.jpg

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 7. januára 2016 ocenil najvyššími štátnymi vyznamenaniami 15 osobností krajiny. Medzi ocenenými bola i riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci Helena Pa ...viac...


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár3381795

21.9.2019
Úvodná stránka