Zo života ZD ECAV 2018 - archív

Zo života ZD 2018

15 rokov služby SED Hontianske Moravce

SED 2018.jpg


V Ev a. v. chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce. Kázň ...viac...


 

ZO ZASADNUTIA VÝBORU MISIE ZD ECAV

VM 1.jpg


Zasadnutie výboru misie  ZD ECAV,  ktoré sa konalo 30.4.2018 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene  otvorila sestra predsedníčka VM ZD Andrea Valentová , keď privítala prítomných predsedov V ...viac...


 

Posviacka organa v CZ Horné Zelenice

Organ 1.jpg


4. nedeľu po Veľkej noci – nedeľu Cantate 29.4.2018 sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné bohoslužby s posviackou zreštaurovaného organu. Tento kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry f ...viac...


 

Kandidačná porada na funkciu člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupa

ERB ZD ECAV fotka.jpg


Na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV sa konala dňa 23.4. 2018 kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV. Úlohou tejto porady bolo zostaviť kandidátku na funkciu člena predsed ...viac...


 

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

ŠV1.jpg


  Jeho členovia sa stretli 18. apríla 2018 v zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku /ZD ECAV/, aby sa oboznámili s aktuálnymi záležitosťami ohľadom vyučovania nábož ...viac...


 

Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Foto1.jpg


Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku, bola do úradu v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Pukanci, v nedeľu 8. apríla 2018, slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková. Sláv ...viac...


 

Hosana – Ukrižuj ho!

Foto POLTÁR.jpg


„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“ S nadšením a s veľkou radosťou vítali v Jeruzaleme pred veľkonočnými slávnosťami Pána Ježiša.  Pri čítaní pašií na Kvetnú nedeľu sme však ...viac...


 

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV na Slovensku Kremnica

Foto 2.jpg


CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom dňa 1.3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitie ...viac...


 

Vzdelávací program ZD ECAV

DSC02573 (198x132).jpg


V dňoch 22. – 24. februára 2018 sa v Žiline uskutočnil tretí, a zároveň záverečný blok Vzdelávacieho programu ZD ECAV na Slovensku 2017 – 2018 na tému „Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďm ...viac...


 

2. Evanjelický ples Myjavského seniorátu

mys-213.jpg


Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli opäť zúčastniť v poradí už 2. Evanjelického plesu Myjavského seniorátu, ktorý sa konal dňa 9. februára 2018 v Bukovci.
...viac...


 

Slávnostné služby Božie v Hnúšti

Fotka 2.png

 
V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom, dňa 21.1.2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti v rámci ktorých si cirkevný zbor pripomenul život ...viac...


 

Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách

DSC02495 (1280x853).jpg

 
V dňoch 11. – 13. januára 2018 sa vďaka finančnej podpore z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM) a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku konal v ...viac...


 


308687

15.8.2018
Úvodná stránka