Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zo života ZD ECAV 2018 - archív

Zo života ZD 2018

Informácia zo zasadnutia DP ZD ECAV

Foto DP1.jpg


Dištriktuálne presbyterstvo sa zišlo na svoje tretie tohtoročné pracovné zasadnutie dňa 20.6.2018 na BÚ ZD vo Zvolene, kde okrem iných bodov programu bolo potrebné sčítať a vyhlásiť výsledky v ...viac...


 

1. výročia posvätenia chrámu v Žiari nad Hronom

28. októbra 2018 sa v Žiari nad Hronom konali slávnostné Služby Božie pri príležitosti 1. výročia posvätenia chrámu. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. 

viac...


 

12. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien v Pezinku

27.10.2018 sa konalo 12. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien v Pezinku. Po dvanástich rokoch vernej a obetavej služby sestry Daniely Horínkovej, bola uvedená bratom biskupom Jánom Hroboňom do funkcie predsedníčky SEŽ sestra farárka z Modry Evka Oslíková.

viac...


 

Inštalácia brata farára Michala Tekelyho v Dudinciach

V nedeľu, 11.11.2018 cirkevný zbor v Dudinciach prežival veľkú radosť, lebo po štyroch rokoch od odchodu bývalého brata farára, mohli slávnosťou Inštalácie ďakovať Pánu Bohu za nového brata farára. 

viac...


 

Konferencia presbyterov Dunajsko-nitrianského seniorátu

V nedeľu 11.11.2018 o 15.00h sa stretli v cirkevnom zbore Žemberovce presbyterstva Dunajsko-nitrianského seniorátu...

viac...


 

Zasadnutie výboru misie v Dziengelove

Výbor misie – ako synodálny výbor podľa plánu svojej práce navštívil 23.11. 2018 Misijné stredisko Evanjelickej a. v. cirkvi v Poľsku. Súčasťou výboru misie bol biskup ZD Ján Hroboň a Ivan Eľko zvolený generálny biskup...

viac...


 

Odhalenie busty prvého biskupa Západného dištriktu Samuela Zocha v Modre

„Lačného nakŕmiť, smädného napojiť, nemocného navštíviť, sirotka sa ujať, ísť medzi tých, ktorými svet opovrhuje, neštítiť sa žiadnej malej a nepatrnej práce.“

Tieto slová Samuela Zocha nájdete na pamätníku, ktorý 18.12.2018 tomuto velikánovi modranských i československých dejín odhalili v Modre...

viac...


 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo – generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana...

viac...


 

Zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva

DSC02796_zmensena.JPG


V pondelok, 22.10.2018 sa konalo vo Zvolene zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva spojené s úvodom novozvolených presbyterov ZD ECAV.
        
 
viac...


 

160. výročie posvätenia a.v. chrámu v Kopaniciach

Dňa 16. 9. 2018 sa v CZ ECAV Hodruša - Hámre konala slávnosť 160. výročia posvätenia evanjelického a. v. chrámu v Kopaniciach....

viac...


 

Slávnostné služby Božie – Veni Sancte

Nový školský rok  otvorili na Evanjelickom gymnáziu  v pondelok  3.9.2018 slávnostnými službami Božími – Veni Sancte  v chráme Božom na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici...

viac...


 

Americkí učitelia v školskom roku 2018-2019

Aj tohto roku sa noví učitelia z USA zišli v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, aby sa v rámci orientačného týždňa od 10. do 17. augusta 2018 pripravili na pôsobenie na našich evanjelických školách...

viac...


 

Slávnosť v CZ Žemberovce

V popoludňajších hodinách v 11. nedeľu po Svätej Trojici 12.8.2018  sa v cirkevnom zbore Žemberovce v evanjelickom chráme Božom   uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia novej zborovej dozorkyne sestry Milady Jakalovej...

viac...


 

Evanjelici na ulici

Čo s malými deťmi na rozpálenom sídlisku? Je možné aj im zvestovať evanjelium a ako? V Radvanskom evanjelickom zbore tieto otázky viedli k  akcii s pracovným názvom „Evanjelici na ulici“,...

viac...


 

Večer v kostole a služby Božie na koniec školského roku v Babinej

V piatok 22.júna 2018 o 18:00 hod. sa v našom kostole konalo misijné podujatie s názvom „Večer v kostole“. Otvoril ho spev piesne „Boh nás pozýva“ v podaní spevokolu Cirkevného zboru ECAV Babiná...

viac...


 

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči

Dňa 5.júla 2018 sa opäť stretli evanjelici zo širokého okolia, ale aj z iných kútov Slovenka na zrúcaninách hradu  Branč, kde sa tradične konal Dištriktuálny deň ZD ECAV...

viac...


 

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu biskupa ZD ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol...

viac...


 

Slávnostné služby Božie a prehliadka spevokolov Myjavského seniorátu

Snímka cintorín.PNG


V nedeľu 10. júna sme v evanjelickom chráme Božom na slávnostných službách Božích poďakovali Pánu Bohu za život a dielo brezovského rodáka, biskupa, historika, sociológa doktora Štefana Samuela ...viac...


 

Spomienkové služby Božie v Ilave

VD 1.jpg


Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim pri ...viac...


 

IV. ročník Bienále amatérskej fotografie

Lieskove_Holly_pozvanka (2).jpg


CZ Moravské Lieskové Vás srdečne pozýva na vyhodnotenie IV. ročníka Bienále amatérskej fotografie, ktoré sa uskutoční 22.6.2018 / v piatok /  v priestoroch OcÚ Moravské Lieskové so začiatkom o ...viac...


 

Posvätili farskú budovu po jej generálnej oprave

Petrovec 1.jpg

 
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu!“ Pán Boh nám neprestajne preukazuje zo svojej štedrosti a v daroch ducha a tela nás deň, čo deň vedie bližšie k bránam ...viac...


 

15 rokov služby SED Hontianske Moravce

SED 2018.jpg


V Ev a. v. chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce. Kázň ...viac...


 

ZO ZASADNUTIA VÝBORU MISIE ZD ECAV

VM 1.jpg


Zasadnutie výboru misie  ZD ECAV,  ktoré sa konalo 30.4.2018 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene  otvorila sestra predsedníčka VM ZD Andrea Valentová , keď privítala prítomných predsedov V ...viac...


 

Posviacka organa v CZ Horné Zelenice

Organ 1.jpg


4. nedeľu po Veľkej noci – nedeľu Cantate 29.4.2018 sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné bohoslužby s posviackou zreštaurovaného organu. Tento kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry f ...viac...


 

Kandidačná porada na funkciu člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupa

ERB ZD ECAV fotka.jpg


Na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV sa konala dňa 23.4. 2018 kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV. Úlohou tejto porady bolo zostaviť kandidátku na funkciu člena predsed ...viac...


 

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

ŠV1.jpg


  Jeho členovia sa stretli 18. apríla 2018 v zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku /ZD ECAV/, aby sa oboznámili s aktuálnymi záležitosťami ohľadom vyučovania nábož ...viac...


 

Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Foto1.jpg


Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku, bola do úradu v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Pukanci, v nedeľu 8. apríla 2018, slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková. Sláv ...viac...


 

Hosana – Ukrižuj ho!

Foto POLTÁR.jpg


„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“ S nadšením a s veľkou radosťou vítali v Jeruzaleme pred veľkonočnými slávnosťami Pána Ježiša.  Pri čítaní pašií na Kvetnú nedeľu sme však ...viac...


 

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV na Slovensku Kremnica

Foto 2.jpg


CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom dňa 1.3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitie ...viac...


 

Vzdelávací program ZD ECAV

DSC02573 (198x132).jpg


V dňoch 22. – 24. februára 2018 sa v Žiline uskutočnil tretí, a zároveň záverečný blok Vzdelávacieho programu ZD ECAV na Slovensku 2017 – 2018 na tému „Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďm ...viac...


 

2. Evanjelický ples Myjavského seniorátu

mys-213.jpg


Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli opäť zúčastniť v poradí už 2. Evanjelického plesu Myjavského seniorátu, ktorý sa konal dňa 9. februára 2018 v Bukovci.
...viac...


 

Slávnostné služby Božie v Hnúšti

Fotka 2.png

 
V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom, dňa 21.1.2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti v rámci ktorých si cirkevný zbor pripomenul život ...viac...


 

Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách

DSC02495 (1280x853).jpg

 
V dňoch 11. – 13. januára 2018 sa vďaka finančnej podpore z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM) a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku konal v ...viac...


 

Misijné dni - registrácia je ukončená

Odber noviniek

Po zaregistrovaní vám budeme zasielať novinky a zaujímavé informácie.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka