Grantový program – Zdravá duša školy

Zdravá duša školy Nadácia Orange  otvára pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy. Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov. V grantovom programe budú podporené projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa … Čítať ďalej Grantový program – Zdravá duša školy