1. Úvod
  2. /
  3. Dotácie a granty
  4. /
  5. Grantový program – Zdravá duša školy

Grantový program – Zdravá duša školy

Zdravá duša školy

Nadácia Orange 

otvára pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy.

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov.

V grantovom programe budú podporené projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy venujúce sa týmto témam:

  • vytváranie bezpečného prostredia vzájomných vzťahov – v pedagogickom tíme, s vedením školy,
  • prevencia syndrómu vyhorenia, akútneho stresu, úzkosti, iných psychických diskomfortov, zvládanie náročných krízových situácií u učiteliek/ľov, vychovávateliek/ľov, asistentiek/tov učiteľa,
  • vzdelávanie v psychologických technikách, metódach práce s deťmi a mladými, výchovných technikách, v rozvoji emocionálnych a sociálnych zručností,
  • špecifické aktuálne témy identifikované na základe zistení a prieskumov potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Projekty sú určené pre tímy pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl.

Celková suma  40 000 EUR.

Výška dotácie na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať v max. výške 2 000 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 4 000 EUR.

Projekty je možné predkladať do 16. novembra 2021 do 23:59 hod. výhradne v elektronickej forme prostredníctvom online systému egrant, ktorý obsahuje návod na registráciu, prihlásenie a inštrukcie k vyplneniu žiadosti.

Nadácia Orange výsledky grantového programu vyhlási 7. decembra 2021.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU:

Vyzva_Zdrava-dusa-skoly_FINAL.pdf (nadaciaorange.sk)

Suhlasne-stanovisko-riaditela-2021_2022_web-1.doc (live.com)

Zdieľať na sociálnych sieťach