Day: 11 januára, 2021

Zo života ZD ECAV

Smútočný oznam

S ľútosťou vám oznamujeme, že do večnosti odišla sestra VILMA KUBÍKOVA rodená Fričová,  manželka br. farára Milana Kubíka. Vyjadrujeme úprimnú

Viac »