Kázne a príhovory

Kázne a príhovory

Zamyslenie k Adventu

Nech do nášho vnútra vstúpi miernosť, láskavosť, pokoj a radosť v tomto adventnom čase.

Viac »
Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Kain a Ábel 1M 4, 1-16 1 Adam poznal svoju ženu Evu, ona

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… 2. nedeľa po Zjavení  – Služby Božie CZ Modra – Služby Božie

Viac »