Kázne a príhovory

Kázne a príhovory

Zamyslenie k Adventu

Nech do nášho vnútra vstúpi miernosť, láskavosť, pokoj a radosť v tomto adventnom čase.

Viac »
Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Viera, ktorá dôveruje Lk 7, 1-10 Keď skončila svoju reč k ľudu,

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… 2. nedeľa po Zjavení  – Služby Božie CZ Modra – Služby Božie

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Duchovní v ZD

Reformačný pozdrav

Ž 46, 7-8 7 Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin mocností

Viac »