Kázne a príhovory

Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Mt 21, 28-32 Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… 1. nedeľa po Svätej Trojici – Služby Božie – CZ Banská Štiavnica

Viac »
Pastierske listy

Pastierke listy

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2020 Zverejnené 22.10.2020   Pastiersky list k Svätodušným sviatkom  

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Duchovní v ZD

Reformačný pozdrav

Ž 46, 7-8 7 Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin mocností

Viac »