Kázne a príhovory

Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Sk 5, 1-11 Lk 24, 36-49 Žalm 46, 2-4 2 Boh nám

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… Veľký piatok – 2.4.2021 Kvetná nedeľa – 28.3.2021 Smrtná nedeľa – 21.3.2021

Viac »
Pastierske listy

Pastierke listy

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2020 Zverejnené 22.10.2020   Pastiersky list k Svätodušným sviatkom  

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Duchovní v ZD

Reformačný pozdrav

Ž 46, 7-8 7 Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin mocností

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Služby Božie z Trnavy

V 19. nedeľu po Svätej Trojici vysielala RTVS 2  Služby Božie z cirkevného zboru Trnava. Kázal brat biskup Ján Hroboň.

Viac »