Dotácie a granty

OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2023 Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu

Viac »
VMV

Výzva Západného dištriktu ECAV

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch na

Viac »

DOTÁCIE NSK NA ROK 2023

1/ VÝZVA na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja. „Zachráňme

Viac »

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE “Nájdime znovu spoločnú reč“ Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. Férová Nadácia O2 ponúka 100 000

Viac »

PROJEKTY NADÁCIE SPP

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami/aj cirkev/, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový

Viac »
VMV

VÝZVA FONDU MISIE ZD

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch

Viac »