Dotácie a granty

DOTÁCIE NSK NA ROK 2023

1/ VÝZVA na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja. „Zachráňme

Viac »

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE

GRANTOVÝ PROGRAM FÉROVEJ NADÁCIE “Nájdime znovu spoločnú reč“ Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. Férová Nadácia O2 ponúka 100 000

Viac »

PROJEKTY NADÁCIE SPP

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami/aj cirkev/, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový

Viac »

VÝZVA FONDU MISIE ZD

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch

Viac »

Obnovme si svoj dom

Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom vypísalo novú výzvu na dotáciu v roku 2022 Termín na podanie žiadostí

Viac »

Dotácie BBSK na rok 2022

Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK  a na  podporu

Viac »

Dotácie BBSK na rok 2022 

 Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy v oblasti cestovného ruchu, ochrany kultúrneho dedičstva či podpory regionálnej značky i regionálnych producentov

Viac »