Dotácie a granty

Dotácie Trenčianskeho kraja  (do 31.3.2021)

Trenčiansky  samosprávny kraj  bude  v rámci  dotačného systému  v roku 2021  poskytovať dotácie na podporu: všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných

Viac »

Dotácie BSK (do 15.1.2021)

Bratislavský  samosprávny kraj zverejnil  výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2021 a to v nasledovných

Viac »

Dotácie TTSK (do 5.2.2021)

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy“

Viac »