Dotácie a granty

Dotácie BBSK na rok 2022

Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK  a na  podporu

Viac »

Dotácie BBSK na rok 2022 

 Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy v oblasti cestovného ruchu, ochrany kultúrneho dedičstva či podpory regionálnej značky i regionálnych producentov

Viac »

Dotácie Trenčianskeho kraja  (do 31.3.2021)

Trenčiansky  samosprávny kraj  bude  v rámci  dotačného systému  v roku 2021  poskytovať dotácie na podporu: všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných

Viac »