Archives: Dotácie a granty

Dotácie NSK na rok 2024

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024. V rámci skvalitnenia verejného života na území Nitrianskeho

Viac »

Dotácia z TSK

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie TSK číslo 12/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytuje

Viac »
VMV

Výzva Západného dištriktu ECAV

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch na

Viac »

Výzva – Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2024 Program je zameraný  na podporu projektov systematického

Viac »

ZRELÍ NA DOBU DIGITÁLNU 2022

    VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na podporu projektov grantového programu z Nadačného fondu Telekom v

Viac »

OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu Obnovme si svoj dom na rok 2023 Program je zameraný  na podporu projektov systematického prístupu

Viac »

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ BBSK NA ROK 2023

 Banskobystrický samosprávny kraj opäť vyhlasuje výzvy na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK  a na  podporu aktivít/táborov pre

Viac »