Zo života ZD ECAV

Spravodajstvo z dištriktu

Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra prežíval

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Semináre pre neordinovaných

V jesennom období sa v našom dištrikte uskutočnili Semináre pre neordinovaných. Zorganizovali sme ich spolu s Evanjelizačným strediskom (www.evs.sk). Vo

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Zasadal školský výbor ZD ECAV

Dňa 14.9.2021 sa v priestoroch Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene konalo zasadnutie školského výboru ZD ECAV na Slovensku. Ústrednou témou

Viac »
Pozvánky

Seminár pre neordinovaných

Západný dištrikt ECAV pozýva duchovných, dozorcov, poddozorcov a kurátorov cirkevných zborov na pracovné stretnutie – Seminár pre neordinovaných. V spolupráci

Viac »
Spravodajstvo

Zborový deň CZ ECAV Drienovo

Evanjelici z matkocirkvi Drienovo a dcérocirkvi Čabradský Vrbovok /Hontiansky seniorát/ sa zišli v šiestu nedeľu po Svätej Trojici, 11. júla

Viac »
Oznamy

Konvent Západného dištriktu

V nedeľu, 25. júla 2021 o 14,30 hod. sa v Evanjelickom kostole v Senci uskutoční  zasadnutie dištriktuálneho konventu. Zhodnotíme život

Viac »