Zo života ZD ECAV

Oznamy

Konvent Západného dištriktu

V nedeľu, 25. júla 2021 o 14,30 hod. sa v Evanjelickom kostole v Senci uskutoční  zasadnutie dištriktuálneho konventu. Zhodnotíme život

Viac »
Zo života ZD ECAV

Služby Božie aj trochu inak

V CZ ECAV Trenčianske Stankovce sme z milosti Božej prežili slávnostné i dojemné chvíle prvých služieb Božích dňa 25. 4.

Viac »
Oznamy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA EZŠ

Evanjelická základná škola v Bratislave pozýva budúcich prváčikov na zápis. Neváhajte a pridajte sa a buďte aj vy hrdým nositeľom

Viac »
Oznamy

Smútočný oznam

Zajtra sa v ev. a. v. kostole Sobotišti rozlúčime s Oľgou Hvožďarovou, manželkou brata farára Miroslava Hvožďaru st.

Viac »