Zo života ZD ECAV

Zo života ZD ECAV

Komunikácia a vzťahy v CZ

Západný dištrikt ECAV na Slovensku aj tento rok pripravil spolu s Evanjelizačným strediskom pracovné stretnutie – interaktívny tréning pre pracovníkov cirkevných

Viac »
Pozvánky

Seminár pre neordinovaných II.

Západný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva duchovných, členov presbyterstva a najbližších pracovníkov v CZ na pracovné stretnutie – Seminár pre neordinovaných

Viac »
Oznamy

Festival chrámovej piesne 2022

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu

Viac »
Zo života ZD ECAV

Veľký pozdrav malých evANJELIKOV

Ponúkame Vám milé dielo tzv. Veľký pozdrav malých evANJELIKOV  z cirkevného zboru Očová. Na tomto projekte spolupracovalo takmer 50 detí

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra prežíval

Viac »
ZD ECAV
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia presbyterstva ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 23.9.2021  v priestoroch BÚ ZD začalo úvodom novozvolených predstaviteľov ZD:

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Semináre pre neordinovaných

V jesennom období sa v našom dištrikte uskutočnili Semináre pre neordinovaných. Zorganizovali sme ich spolu s Evanjelizačným strediskom (www.evs.sk). Vo

Viac »