Archives: Galérie

Kandidačná porada

10. 4. 2024 sa stretli predsedníctva seniorátov ZD ECAV na kandidačnej porade, kde boli vybraní kandidáti na biskupa  ZD ECAV.

Viac »

Pastorálna konferencia ZD

12.4.2023 sa vo Zvolene konala Pastorálna konferencia ZD. Duchovných z nášho dištriktu na úvod pozdravil brat biskup Ján Hroboň, potom

Viac »

Pozvanie na Dištriktuálny deň do Levíc

Srdečne pozývame do Levíc stráviť spoločný čas. Pripravujeme pre Vás pestrý program: https://www.zdecav.sk/distriktualny-den-zapadneho-distriktu-ecav/   Služby Božie budú vysielané v RTVS

Viac »

Semináre pre neordinovaných IV.

Nové impulzy pre prácu v zboroch Začiatkom februára usporiadal Západný dištrikt ECAV už štvrté pokračovanie Seminárov pre neordinovaných. Hosťujúcimi zbormi

Viac »