Biskup ZD

Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Ef. 2, 11-22 Iz. 26,7 Mt 26 kap. Iz 53, 4-5 J

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… Veľký piatok – 2.4.2021 Kvetná nedeľa – 28.3.2021 Smrtná nedeľa – 21.3.2021

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Služby Božie z Trnavy

V 19. nedeľu po Svätej Trojici vysielala RTVS 2  Služby Božie z cirkevného zboru Trnava. Kázal brat biskup Ján Hroboň.

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Posolstvo Vstúpenia

Sviatok Vstúpenia je v kresťanskej cirkvi pomerne nenápadný. Slávi sa v 40. deň po Vzkriesení. Z formálneho hľadiska je sviatok

Viac »