Biskup ZD

Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Kain a Ábel 1M 4, 1-16 1 Adam poznal svoju ženu Evu, ona

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… 2. nedeľa po Zjavení  – Služby Božie CZ Modra – Služby Božie

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Služby Božie z Trnavy

V 19. nedeľu po Svätej Trojici vysielala RTVS 2  Služby Božie z cirkevného zboru Trnava. Kázal brat biskup Ján Hroboň.

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Posolstvo Vstúpenia

Sviatok Vstúpenia je v kresťanskej cirkvi pomerne nenápadný. Slávi sa v 40. deň po Vzkriesení. Z formálneho hľadiska je sviatok

Viac »