Category: Biskup ZD

Biskup ZD

Kázeň k poďakovaniu za úrody

Rímskym 12, 13 Buďte k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Možno si  kladiete otázku,

Viac »
Biskup ZD

Kázne a príhovory

Tu si môžete vypočuť kázne brata biskupa ZD… Slávnostné služby Božie – úvod funkcionárov v  CZ Dobrá Niva – 14.4.2024

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Služby Božie z Banskej Štiavnice

V 22. nedeľu po Svätej Trojici na Pamiatku reformácie vysielala RTVS 2  Služby Božie z cirkevného zboru Banská Štiavnica. Kázal

Viac »
Biskup ZD

Podcasty

Slová brata biskupa Jána Hroboňa vložené do podcastu Kain a Ábel 1M 4, 1-16 1 Adam poznal svoju ženu Evu, ona

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Služby Božie z Trnavy

V 19. nedeľu po Svätej Trojici vysielala RTVS 2  Služby Božie z cirkevného zboru Trnava. Kázal brat biskup Ján Hroboň.

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Posolstvo Vstúpenia

Sviatok Vstúpenia je v kresťanskej cirkvi pomerne nenápadný. Slávi sa v 40. deň po Vzkriesení. Z formálneho hľadiska je sviatok

Viac »