Kategória galérie: Video

Pozvanie na Dištriktuálny deň do Levíc

Srdečne pozývame do Levíc stráviť spoločný čas. Pripravujeme pre Vás pestrý program: https://www.zdecav.sk/distriktualny-den-zapadneho-distriktu-ecav/   Služby Božie budú vysielané v RTVS

Viac »

Služby Božie v Nesvadoch

V nedeľu 22.5.2022 boli v cirkevnom zbore Nesvady – Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia posvätenia chrámu a 75.

Viac »

Pastorálna konferencia ZD ECAV

V pondelok 25.4.2022, na pozvanie brata biskupa Jána Hroboňa, prišli do Zvolena duchovní nášho dištriktu, kde sa konala Pastorálna konferencia

Viac »