1. Úvod
  2. /
  3. Podpora CZ

Podpora CZ

Západný dištrikt podporuje vnútro-misijnú činnosť seniorátov a cirkevných zborov v jeho územnej pôsobnosti ako aj zveľaďovanie majetku v ich vlastníctve.

Na tieto účely boli zriadené:

1/ Fond misie – zámerom je financovať podujatia organizované ZD a z 1/3 príspevkov od CZ pomôcť financovať náklady na VM podujatia organizované seniorátmi a CZ.

Bližšie informácie nájdete tu:
Štatút fondu misie

Výzva fondu misie  
              –  Žiadosť o príspevok z FM

2/ Fond dištriktuálnej podporovne – zámerom je poskytnúť  finančné prostriedky pre cirkevné zbory formou:

– nenávratných príspevkov – iba v prípade havarijných situácií alebo živelných udalostí a pod.
– návratných príspevkov – pôžičiek – pre potreby opráv, rekonštrukcií alebo novej výstavby

Bližšie informácie nájdete tu:
Štatút dištriktuálnej podporovne

Zdieľať na sociálnych sieťach