1. Úvod
  2. /
  3. Podpora CZ
  4. /
  5. Zahraničná pomoc
  6. /
  7. Podmienky zahraničnej pomoci

Podmienky zahraničnej pomoci

Možnosti zahraničnej pomoci na podporu vnútromisijných aktivít, diakonie, opravu cirkevných budov a kostolov

 

  Hoffnung fur Osteuropa (HfO)EKMProjekt katalóg GAWPôžičkový fond Gustáva Adolfa FoGa-spravuje Správna rada Generálnej podporovnePfarrerinnen und Pfarrer Hilfe
Formulár žiadostí nájdete na www.ecav.sk v kolonke Na stiahnutie -Dokumenty-E.ŽiadostiHoffnung fur Osteuropa-Diakonische Werk Ev.Kirche WurttembergDiakonische Werk Evangelische Kirche MitteldeutschlandGustav Adolf Werk e.V.-Evangelische Kirchen DeutschlandGenerálna podporoveňPfarrerinnen und Pfarrer Hilfe
Vnútromisijné akcie, diakonické projekty, aktivity mládež, ženy, deti a pod.predmet žiadostiŤažiskové témy HfO:
proti chudobe a vylúčeniu, zmierenie a ekuména, spravodlivosť a solidarita, zachovanie stvorenstva, Podpora aktivít pre deti, mládež, dospelých/tábory a pod.
Podpora malých investičných projektovProgramové aktivity v rámci detských a mládežníckych projektov, projekty pre ženy, misijné projekty, vzdelávanie teológov, kaplánov, farárov, nákup kníh a pod.xx
limit dotácie (suma)maximálne 1/3 celkových nákladovmaximálne 1/3 celkových nákladovmaximálne 1/3 celkových nákladovxx
Opravy kostolov a cirkevných budovpredmet žiadostizameranie na ekológu. Ekologický dopad investície uviesť v popise projektuPodpora malých investičných projektovOprava, obnova kostolov a cirkevných budov/zborových domov, fár, materských škôlok, mládežníckych centier, domov dôchodcov, vzdelávacích stredísk, správnych budovPoskytnutie pôžičkyOprava fár/pre služobné bývanie farárov
limit dotácie (suma)maximálne 1/3 celkových nákladovmaximálne 1/3 celkových nákladovmaximálne 1/3 celkových nákladov maximálne 1/3 celkových nákladov
Žiadosťformulár žiadostiformulár žiadosti správne a úplne vyplnenýformulár žiadosti správne a úplne vyplnenýformulár žiadosti správne a úplne vyplnenýformulár žiadosti správne a úplne vyplnenýformulár žiadosti správne a úplne vyplnený
prílohy žiadostirozpočet /v prípade stavebných opráv stanovený firmou, ktorá bude realizovať opravurozpočet /v prípade stavebných opráv stanovený firmou, ktorá bude realizovať opravurozpočet /v prípade stavebných opráv stanovený firmou, ktorá bude realizovať opravu fotodokumentácia pôvodného stavu
Schvaľovací proces/ kladné odporúčacie stanovisko, zaplatenie cirk. príspevku v predpísanej výške, odvodov do fondov a zdokladovanie výnosov z povinných celocirkevných ofier za posledné 3 rokyCZProjekt s rozpočtom schvaľuje zborové presbyterstvo a zborový konventProjekt s rozpočtom schvaľuje zborové presbyterstvo a zborový konventProjekt s rozpočtom schvaľuje zborové presbyterstvo a zborový konventPostupuje sa v zmysle štatútu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku-Zb.CPP-čiastka 3/2013,Oznámenieč.11/2013Schválenie presbyterstvom a konventom
Seniorátseniorálne presbyterstvo, predsedníctvo seniorátu potvrdzuje pravdivosť záväzných a podporných kritériíseniorálne presbyterstvo, predsedníctvo seniorátu potvrdzuje pravdivosť záväzných a podporných kritériíseniorálne presbyterstvo, predsedníctvo seniorátu potvrdzuje pravdivosť záväzných a podporných kritériíVyjadrenie seniorálneho predsedníctva
DištriktDištriktuálne presbyterstvo posudzuje priority jednotlivých žiadostí a odporúča výšku podpory a zdroj financovania žiadostiDištriktuálne presbyterstvo posudzuje priority jednotlivých žiadostí a odporúča výšku podpory a zdroj financovaniaDištriktuálne presbyterstvo posudzuje priority jednotlivých žiadostí a odporúča výšku podpory a zdroj financovania žiadostiVyjadrenie dištriktuálneho biskupa
ECAVGenerálny hospodársky výbor a generálne presbyterstvoGenerálny hospodársky výbor a generálne presbyterstvoGenerálny hospodársky výbor a generálne presbyterstvozaslanie žiadosti podpredsedovi ZED príslušného dištriktu
Termínypodanie žiadostiJarný termín: doručiť na ZD do 15.11.(žiadosť na nasledujúci rok), na GBU do 15.12. Jesenný termín: na ZD do 15.3. na GBU do 30.6.doručiť na ZD do 15.11.(žiadosť na nasledujúci rok) doručiť na GBU do 15.12.doručiť na ZD do 15.11. (žiadosť na nasledujúci rok),doručiť na GBU do 15.12.celoročnedo 29.2. bežného roka
vyhodnotenie žiadostiHFO 15.3.,15.10.február, marecapríl, májv zmysle štatútupo zasadnutí komisie
realizácia a vyúčtovanie žiadosti12.mesiacov od schválenia žiadostidoba realizácie 24 mesiacov sa počíta odo dňa schválenia EKM12 mesiacov od schválenia žiadostiv zmysle štatútudo 12 mesiacov od schválenia
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach