Členovia DP

Mgr. Ján Hroboň dištriktuálny biskup 0918828101 biskup@zdecav.sk
Ing. Peter Synak dištriktuálny dozorca  0905532208 dozorca@zdecav.sk
Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. zástupca dištriktuálneho biskupa 0908118675 fara.vrbovce@gmail.com
MVDr. Pavel Bajo zástupca dištr. dozor. 0905596786 bajo.pavel@gmail.com
JUDr. Andrej Terem dištriktuálny právny zástupca 0905566202 terem@btlaw.sk
Mgr. Andrea Valentová predseda vnútromisijného výboru 0911100555 valentova.andrea@gmail.com
Mgr. Štefan Škorupa predseda hospodárskeho výboru 0903905352 myto@ecav.sk
Mgr. Božidara Bašková podpredseda ZED 0918828224 bbaskova@seznam.cz
 Mgr. Štefan Bosák dištriktuálny presbyter  0903125309 stefanbosak@yahoo.com
Ing. Bohuslav Beňuch dištriktuálny presbyter 0905153574 bbenuch@gmail.com
Mgr. Ján Jančo dištriktuálny presbyter 0911253032 jankojanco@gmail.com
Mgr. Peter Kevický dištriktuálny presbyter 0905278143 kevicky.peter@gmail.com
Mgr. Daniel Mišina dištriktuálny presbyter 0903771117 dano.misina@gmail.com
Mgr. Roman Roskoš dištriktuálny presbyter 0902124656 roman.roskos@gmail.com
Juraj Maťko dištriktuálny presbyter 0903166452 jmatko@slovanet.sk
Ing. Peter Talába dištriktuálny presbyter 0903520230 peter.talaba@gmail.com
 Ing. Michal Šebesta  dištriktuálny presbyter 0905583849  m.sebesta@outlook.com
Mgr. Iveta Vachulová dištriktuálny presbyter 0907527333  turaluka@ecav.sk
 Mgr. Radomír Vařák  dištriktuálny presbyter  0904606756 radovarak@gmail.com
 Mgr. Ondrej Šoltés  dištriktuálny presbyter 0903582087  ondrej.soltes@gmail.com
       
s hlasom poradným:      
Mgr. Peter Weis predseda školského výboru 0903268590 weispeterpavel@gmail.com
Mgr. Zuzana Žilinčíková vedúca BÚ ZD ECAV 0918828103 riaditel@zdecav.sk
Mgr. Miroslav Jäger náhradný dištriktuálny presbyter 0918828299 mirojager2@gmail.com
JUDr. Tatiana Botková náhradný dištriktuálny presbyter 0904594093 tanicka111@gmail.com
Mgr. Ján Ruman
náhradný dištriktuálny presbyter
0918828118
fararruman@gmail.com
Zapisovateľka      
Mgr. Anna Martišková zapisovateľka 0903965915 sekretariat@zdecav.sk
       

Zdieľať na sociálnych sieťach