Členovia DP

Mgr. Ján Hroboňdištriktuálny biskup0918828101biskup@zdecav.sk
    
Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD.zástupca dištriktuálneho biskupa0908118675fara.vrbovce@gmail.com
MVDr. Pavel Bajozástupca dištr. dozor.0905596786bajo.pavel@gmail.com
JUDr. Andrej Teremdištriktuálny právny zástupca0905566202terem@btlaw.sk
Mgr. Andrea Valentovápredseda vnútromisijného výboru0911100555valentova.andrea@gmail.com
Mgr. Štefan Škorupapredseda hospodárskeho výboru0903905352myto@ecav.sk
Mgr. Božidara Baškovápodpredseda ZED0918828224bbaskova@seznam.cz
 Mgr. Štefan Bosákdištriktuálny presbyter 0903125309stefanbosak@yahoo.com
Ing. Bohuslav Beňuchdištriktuálny presbyter0905153574bbenuch@gmail.com
Mgr. Ján Jančodištriktuálny presbyter0911253032jankojanco@gmail.com
Mgr. Peter Kevickýdištriktuálny presbyter0905278143kevicky.peter@gmail.com
Mgr. Daniel Mišinadištriktuálny presbyter0903771117dano.misina@gmail.com
Mgr. Roman Roskošdištriktuálny presbyter0902124656roman.roskos@gmail.com
Juraj Maťkodištriktuálny presbyter0903166452jmatko@slovanet.sk
Ing. Peter Talábadištriktuálny presbyter0903520230peter.talaba@gmail.com
Ing. Peter Synakdištriktuálny presbyter0905532208peter.synak.ba@gmail.com
Mgr. Iveta Vachulovádištriktuálny presbyter0907527333 turaluka@ecav.sk
 Mgr. Radomír Vařák dištriktuálny presbyter 0904606756radovarak@gmail.com
 Mgr. Ondrej Šoltés dištriktuálny presbyter0903582087 ondrej.soltes@gmail.com
    
s hlasom poradným:   
Mgr. Peter Weispredseda školského výboru0903268590weispeterpavel@gmail.com
Mgr. Zuzana Žilinčíkovávedúca BÚ ZD ECAV0918828103riaditel@zdecav.sk
Mgr. Miroslav Jägernáhradný dištriktuálny presbyter0918828299mirojager2@gmail.com
JUDr. Tatiana Botkovánáhradný dištriktuálny presbyter0904594093tanicka111@gmail.com
Ing. Michal Šebestanáhradný dištriktuálny presbyter 0905583849m.sebesta@outlook.com
Mgr. Ján Rumannáhradný dištriktuálny presbyter0918828118fararruman@gmail.com
Zapisovateľka   
Mgr. Anna Martiškovázapisovateľka0903965915sekretariat@zdecav.sk
    
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach