1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory
  6. /
  7. Stavebný výbor

Stavebný výbor

Posudzuje výstavbu a rekonštrukcie budov vo vlastníctve dištriktu a pracuje vo všetkých fázach investičnej výstavby, v prípadoch určených dištriktuálnm presbyterstvom pôsobí aj pri stavbách svojim významom presahujúcich rámec dištriktu, na základe poverenia dištriktuálnym presbyterstvom spolupracuje v investičnom procese so seniorátmi, s cirkevnými zbormi Západného dištriktu, plní ďalšie úlohy určené dištriktuálnym konventom alebo dištriktuálnym presbyterstvom.
(čl. 3 Štaút ZD ECAV)

Členovia výboru

Igor Hano predseda 0905237189 igorhano55@gmail.com
Dušan Havalda člen BAS 0903 459 306 haval@orangemail.sk
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach