1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory
  6. /
  7. Hospodársky výbor

Hospodársky výbor

Pripravuje presbyterstvu návrh rozpočtu, vyjadruje sa k záverečnému účtu, pripravuje analýzu využívania rozpočtovaných prostriedkov a navrhuje opatrenia a plní ďalšie úlohy podľa požiadaviek dištriktuálneho konventu, dištriktuálneho presbyterstva alebo dištriktuálneho predsedníctva. Vo vzťahu k seniorálnym hospodárskym výborom má koordinačnú právomoc v záujme dodržiavania cirkevnoprávnych i štátnych predpisov v zverenej oblasti, plní ďalšie úlohy stanovené cirkevnoprávnymi predpismi.
(čl. 3 Štatút ZD ECAV)

Členovia výboru

Štefan Škorupa predseda 0903 905 352 myto@ecav.sk
Ivan Novomestský člen MYS 0908 055 807 farakrajne@gmail.com
Eva Schenková členka DNS 0914 368 304 eva.schenkova@gmail.com
Jana Marková členka NOS 0940 640 278 jmarkova87@gmail.com
Eva Őlveczká členka DNS 0918401067 olveczka.eva@gmail.com

Zdieľať na sociálnych sieťach