1. Úvod
  2. /
  3. Školstvo
  4. /
  5. Evanjelické školy v ZD

Evanjelické školy v ZD

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava
Kontakt: Tel: +421 263 812 823  
E-mail: emsmelanchtona@gmail.com
Zriaďovateľ: Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Petržalka

Cirkevná materská škola Betlehem, Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur
Kontakt: Tel: +421 244 970 768 
E-mail: mssvatyjur@gmail.com
Zriaďovateľ: Cirkevný zbor ECAV Svätý Jur

Evanjelická základná škola, Palisády 57, Bratislava
Kontakt: Tel.: +421 252 967 389
E-mail: zakladna.skola@ezs.ba
Zriaďovateľ: Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Kontakt: Tel.: +421 475 631 127
E-mail: eskola@rsnet.sk
Zriaďovateľ: Rimavský seniorát

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
Kontakt: Tel.: +421 484 153 609 
E-mail: evg@evg.sk

Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec
Kontakt: Tel.: +421 475 511 700
E-mail: skola@egt.sk

Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Kontakt: Tel.: +421 263 838 488
E-mail: evlyceum@evlyceum.sk

Zriaďovateľ: Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Viac informácií na www.skoly.ecav.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach