1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory
  6. /
  7. Školský výbor

Školský výbor

Dištriktuálny školský výbor ZD ECAV je poradný orgán Dištriktuálneho predsedníctva a dištriktuálneho presbyterstva. Sleduje vyučovanie náboženstva v štátnych školách, /prípravu konfirmácie/, prácu metodických centier /MC/ zriadených ECAV pre vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy.

Členovia výboru

Peter Weis predseda 0903268590 weispeterpavel@gmail.com
Zuzana Alcnauerová podpredseda 0908 526 021 alcnauerova25@gmail.com
Roman Žilinčík tajomník CŠ ZD 0907 213 000 skoly@zdecav.sk
Jana Fördös členka BAS 0918 828 181 jana.fordos@azet.sk
Jaroslava Zaťková členka DNS 0940 707 977 jarka.zatkova@gmail.com
Hana Peničková členka HOS 036/7412252 sahy@ecav.sk
Zuzana Alcnauerová členka NOS 0908 526 021 pribelce@ecav.sk
Zuzana Durcová člen MYS 0918828199 kosariska@ecav.sk
Lenka Sedláčková člen MYS 0918828190 cacov@ecav.sk
Peter Maca člen POS 0918 828 145 peter.maca@centrum.cz
Iveta Korenková členka RIS 0904 437 544 hnusta@ecav.sk
Renáta Rényeiová členka ZVS 0948 656 710 renata.renyeiova@gmail.com
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach