1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory
  6. /
  7. Vnútromisijný výbor

Vnútromisijný výbor

Zabezpečuje a riadi vnútromisijnú právu v dištrikte, zameriava sa predovšetkým na prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, s presbytermi, na činnosť zborovej diakonie, vyjadruje sa k výučbe konfirmácie.
(čl. 3 Štatút ZD ECAV)

Členovia výboru

Andrea Valentová predsedníčka 0911 100 555 valentova.andrea@gmail.com
Mária Hroboňová tajomníčka VM 0905 895 264 tajomnik@zdecav.sk  
Andrea Lukačovská členka VM BAS 0905 542 687 lukacovska@gmail.com
Ján Jančo člen VM DNS 0911 253 032 jankojanco@gmail.com 
Michal Tekely člen VM HOS 0908844161 michal.tekely@gmail.com
Zuzana Durcová členka VM MYS 0918828199 kosariska@ecav.sk
Ondrej Šoltés člen VM NOS 0903 582 087 ondrej.soltes@gmail.com
Marcel Ištván člen VM RIS 047/552 31 55 tornala@ecav.sk 
Jana Drottnerová členka VM POS 032/7781127 cz.zemianske.podhradie@gmail.com 
Andrea Valentová členka VM ZVS 0911 100 555 valentova.andrea@gmail.com
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach