1. Úvod
  2. /
  3. ZD ECAV
  4. /
  5. Výbory
  6. /
  7. Vnútromisijný výbor

Vnútromisijný výbor

Zabezpečuje a riadi vnútromisijnú právu v dištrikte, zameriava sa predovšetkým na prácu s deťmi, s mládežou, s rodinami, s presbytermi, na činnosť zborovej diakonie, vyjadruje sa k výučbe konfirmácie.
(čl. 3 Štatút ZD ECAV)

Členovia výboru

Andrea Valentovápredsedníčka0911 100 555valentova.andrea@gmail.com
Mária Hroboňovátajomníčka VM0905 895 264tajomnik@zdecav.sk  
Andrea Lukačovskáčlenka VM BAS0905 542 687lukacovska@gmail.com
Ján Jančočlen VM DNS0911 253 032jankojanco@gmail.com 
Anna Kukulováčlen VM HOS0908844161cerovo@ecav.sk
Lenka Sedláčkováčlenka VM MYS0918828190cacov@evav.cz
Katarína Devečkováčlen VM NOS0949 537 009deveckova.katka@gmail.com
Ján Belicačlen VM RIS jan.belica3@gmail.com
Jana Drottnerováčlenka VM POS032/7781127cz.zemianske.podhradie@gmail.com 
Andrea Valentováčlenka VM ZVS0911 100 555valentova.andrea@gmail.com

Zdieľať na sociálnych sieťach