Pozvánky

Pozvánky

Valné zhromaždenie SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien srdečne pozýva svoje členky a podporovateľky  na 13. Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa uskutoční v evanjelickom kostole v

Viac »
Oznamy

Slávnostné služby Božie na RTVS 2

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať televízny prenos slávnostných Služieb Božích z evanjelického kostola v Trenčíne pri príležitosti 100. výročia prijatia

Viac »
Pozvánky

SEM pozýva na webinár

Webinár o táboroch – usmernenie Je určený pre všetkých, ktorí plánujú a organizujú letné tábory. Dnešná doba nám totiž prináša

Viac »
Pozvánky

FARÁRKA V 21. STOROČÍ

Vážené sestry farárky a vážené teologičky, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú celodennú ONLINE Konferenciu evanjelických teologičiek, ktorá sa koná pod záštitou

Viac »
Pozvánky

Štúdium na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva záujemcov študovať evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo spojenom magisterskom, magisterskom alebo doktorandskom

Viac »
Pozvánky

Seminár – Sprevádzanie pozostalých

Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú skúsenosti

Viac »
Pozvánky

Dám vám nové srdce!

Spoločenstvo evanjelických žien v Dunajsko-nitiranskom senioráte pozýva ženy na seniorátne stretnutie žien do cirkevného zboru LEVICE pod názvom Dám vám

Viac »