Pozvánky

Pozvánky

Misijné dni ZD

Srdečne Vás pozývame na víkendový pobyt do Piešťan – Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, v dňoch 10. – 12.

Viac »
Pozvánky

Biblická hodina SEŽ 

Milé ženy a dievčatá; milé sestry cez vieru v Krista. Srdečne Vás pozývame na Biblickú hodinu SEŽ so ZUZANOU VAĽOVSKOU Téma: “

Viac »
Pozvánky

Pozvanie do Horných Zeleníc

CZ ECAV Horné Zelenice pozýva na prednášku historika Mariána Kamenčíka. Pred 210 rokmi povodeň ničivo zasiahla do ich obcí. Dnes

Viac »
Pozvánky

Pozvanie do Modry Kráľovej

Občianske združenie založené pri CZ ECAV v Modre-Kráľovej pozýva na vernisáž výstavy fotografií (Lidické ženy a děti) a na organový

Viac »
Pozvánky

Pozvanie do CZ Myjava

Evanjelický cirkevný zbor Myjava pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti 360. výročia narodenia superintendenta Daniela Krmana. Budú sa konať

Viac »