Oznamy

Oznamy

Grantový program Nadácie Ekopolis

Sadíme budúcnosť 2022 Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov – funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde

Viac »
Oznamy

Projekty nadácie SPP

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami/aj cirkev/, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový

Viac »
Oznamy

Výzva z Fondu misie ZD

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch

Viac »
Oznamy

Smútočný oznam

Pán života a smrti si k sebe v piatok, 19. novembra 2021 povolal svojho služobníka, zborového brata farára Martina Vargovčáka

Viac »
Oznamy

NOVÝ COVID automat od 22.11.2021

Vláda schválila 18.11.2021 nový COVID automat, ktorý upravuje aj účasť na bohoslužbách. Nové opatrenia budú platiť od pondelka, 22.11.2021. Režim

Viac »
Oznamy

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 30.

Viac »