Oznamy

Oznamy

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 30.

Viac »
Oznamy

Ordinácia novokňazov

V sobotu, 25. septembra 2021, sa v chráme Božom v Svätom Kríži uskutoční ordinácia novokňazov našej cirkvi. Ordinovaní budú dvaja

Viac »

Smútočný oznam

V piatok 17. septembra 2021 zomrel vo veku 94 rokov evanjelický farár a vysokoškolský pedagóg ThDr. Ivan TÓTH. V nádeji

Viac »
Oznamy

Výťažok verejnej zbierky

Výťažok verejnej zbierky pre našich bratov a sestry na Morave, ktorú vyhlásila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku po ničivom

Viac »
Oznamy

Rozhlasové služby Božie

Pozývame vás počúvať rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Vyšná Kamenica, 22. augusta 2021 o 9:05 vo vysielaní Rádio

Viac »
Oznamy

Smútočný oznam

Dňa 29. júla 2021 vo večerných hodinách vo veku 93 rokov zomrel JUDr. Dušan Roll. Pohreb bude v MALOM KOSTOLE

Viac »
Oznamy

Konvent Západného dištriktu

V nedeľu, 25. júla 2021 o 14,30 hod. sa v Evanjelickom kostole v Senci uskutoční  zasadnutie dištriktuálneho konventu. Zhodnotíme život

Viac »