1. Úvod
  2. /
  3. Kontakty
  4. /
  5. Senioráty ZD

Senioráty ZD

BRATISLAVSKÝ SENIORÁT – BAS

Seniorský úrad: Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob
Tel. č: +421 904 928 676

E-mail: bas.ecav.sk@gmail.com
Facebook: Bratislavský seniorát ECAV

Senior: Mgr. Pavel Kollár (CZ Veľký Grob − Čataj)
Zástupca seniorátneho dozorcu: Mgr. Martin Miti Kováč (CZ Bratislava – Rača)
Konsenior: Mgr. Vladimír Kmošena (CZ Pezinok)
Konsenior: ThDr. Branislav Dolinský (CZ Piešťany)

Seniorátny kaplán: Mgr. Miroslav Jäger

Cirkevné zbory

DUNAJSKO-NITRIANSKY SENIORÁT – DNS

Seniorský úrad: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady
Tel. č.: 035/642 18 29, 0915 360 757

E-mail: maria.popic@gmail.com
Facebook: Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku

Seniorka: Mgr. Mária Popičová (CZ Nesvady)
Seniorálny dozorca: Mgr. Štefan Bosák (CZ Diakovce)
Konseniorka: Mgr. Jana Juššíková (CZ Nové Sady)
Konsenior: ThDr. Martin Riecky (CZ Levice)

Seniorátny kaplán: Mgr. Ondrej Baranec

Cirkevné zbory

HONTIANSKY SENIORÁT – HOS

Seniorský úrad: Parková 9, 936 01 Šahy
Tel. č.:

E-mail: sahanka31@gmail.com
Facebook: Hontiansky seniorát ECAV na Slovensku

Administrátorka seniora: Mgr. Hana Peničková (CZ Šahy)
Seniorálna dozorkyňa: Miroslava Balková (CZ Kráľovce-Krnišov)
Konsenior:

Seniorálna kaplánka: Mgr. Višňa Tóthová

Cirkevné zbory

MYJAVSKÝ SENIORÁT – MYS

Seniorský úrad: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Tel. č.: 034/628 32 02, 0908 118 675

E-mail: fara.vrbovce@gmail.com
Facebook: Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. (CZ Vrbovce)
Seniorálny dozorca: Vladimír Malý (CZ Krajné)
Konseniorka: Mgr. Iveta Vachulová (CZ Turá Lúka)

Seniorátny kaplán: Mgr. Ľubomír Batka

Cirkevné zbory

NOVOHRADSKÝ SENORIÁT – NOS

Seniorský úrad: Partizánska 84, 985 01  Kalinovo
Tel. č.: 047/474377301, 0903 582 087

E-mail: ondrej.soltes@gmail.com
Facebook: Novohradský seniorát ECAV na Slovensku

Senior: Mgr. Ondrej Šoltés (CZ Kalinovo)
Seniorálna dozorkyňa: Mgr. Milica Jozafová (CZ Pondelok – Hrnčiarska Ves)
Administrátor konseniora: Mgr. Zuzana Alcnauerová (CZ Príbelce)

Seniorátna kaplánka:

Cirkevné zbory

POVAŽSKÝ SENIORÁT – POS

Seniorský úrad: Adamovské Kochanovce 212, 913 05
Tel. č.: 032/649 02 85, 0918 828 208, 0905 574 190

E-mail: kochanovce@ecav.sk
Facebook: POS fórum

Senior: Mgr. Ján Ochodnický (CZ Adamovské Kochanovce)
Seniorálny dozorkyňa: Mgr. Monika Psotná (CZ  Trenčín)
Konsenior: ThDr. Peter Maca (CZ Moravské Lieskové)

Seniorátna kaplánka: Mgr. Monika Cipciarová

Cirkevné zbory

RIMAVSKÝ SENIORÁT – RIS

Seniorský úrad: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Tel. č.: 047/562 18 67, 0918 828 220

E-mail:lisakovaviktoria@gmail.com
Webwww.ecavrs.sk
Facebook: Rimavský seniorát ECAV na Slovensku

Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková (CZ Rimavská Sobota)
Seniorálny dozorca: Daniel Poprocký (CZ Tornala)

Seniorátny kaplán:

Cirkevné zbory

ZVOLENSKÝ SENIORÁT – ZVS

Seniorský úrad: Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica
Tel. č.: +421 911 890 796

E-mail: jmpacek@gmail.com
Webwww.zvs.sk
Facebook: Zvolenský seniorát ZD ECAV na Slovensku

Senior: Mgr. Jozef Pacek (CZ Kremnica)
Seniorálna dozorkyňa: RNDr. Viera Kadlecová (CZ Badín)
Konsenior: Mgr. Daniel Koštial (CZ Banská Bystrica)

Seniorátny kaplán: Mgr. Filip Púpala

Cirkevné zbory

Zdieľať na sociálnych sieťach