1. Úvod
  2. /
  3. Kontakty
  4. /
  5. Senioráty ZD

Senioráty ZD

BRATISLAVSKÝ SENIORAT – BAS

Seniorský úrad: Hlavná 265, 925 27 Veľký Grob
Tel. č: +421 904 928 676

E-mail: bas.ecav.sk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/BAsenioratECAV/

Zástupca seniora: Mgr. Pavel Kollár /štatutárny zástupca, pavelvg@pobox.sk
Zástupca seniorálneho dozorcu-administrátor: Peter Synak /štatutárny zástupca, peter.synak.ba@gmail.com
Konseniori: Mgr. Vladimír Kmošena (CZ Pezinok) – administrátor
Mgr. Pavel Kollár (CZ Veľký Grob – Čataj) – zástupca seniora
Seniorátny kaplán: Mgr. Miroslav Jäger

Cirkevné zbory

DUNAJSKO-NITRIANSKY SENIORAT – DNS

Seniorský úrad: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady
Tel. č.: 035/642 18 29, 0915 360 757

E-mail: maria.popic@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/dns.ecav

Administrátorka seniora: Mgr. Mária Popičová
Seniorálny dozorca: Mgr. Štefan Bosák

Cirkevné zbory

HONTIANSKY SENIORÁT – HOS

Seniorský úrad: Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce
Tel. č.: 045/556 24 19, 0918 828 365

E-mail: hos@ecav.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ecav.sk

Seniorka: Mgr. Karatína Zaťková
Seniorálna dozorkyňa: Miroslava Balková (CZ Kráľovce-Krnišov)
Seniorálna kaplánka: Mgr. Višňa Tóthová

Cirkevné zbory

MYJAVSKÝ SENIORÁT – MYS

Seniorský úrad: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Tel. č.: 034/628 32 02, 0908 118 675

E-mail: fara.vrbovce@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Myjavsk%C3%BD-senior%C3%A1t-ECAV-na-Slovensku-1818686588410955

Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD.
Seniorálny dozorca: Vladimír Malý (CZ Krajné)
Konseniorka: Mgr. Iveta Vachulová (CZ Turá Lúka)
Seniorátny kaplán: Mgr. Ivan Klinko

Cirkevné zbory

NOVOHRADSKÝ SENORIÁT – NOS

Seniorský úrad: Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš
Tel. č.: 047/483 01 62, 0918 828 118

E-mail: fararruman@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ecav.sk

Senior: Mgr. Ján Ruman
Seniorálny dozorca: MVDr. Pavel Bajo (CZ Príbelce)
Konsenior: Mgr. Michal Gubo (CZ Tomášovce)
Seniorátna kaplánka: Mgr. Martina Rumanová

Cirkevné zbory

POVAŽSKÝ SENIORÁT – POS

Seniorský úrad: Adamovské Kochanovce 212, 913 05
Tel. č.: 032/649 02 85, 0918 828 208, 0905 574 190

E-mail: kochanovce@ecav.sk

Senior: Mgr. Ján Ochodnický
Seniorálny dozorca: Mgr. Pavol Trúsik (CZ Stará Turá)
Konsenior: ThDr. Peter Maca (CZ Moravské Lieskové)

Cirkevné zbory

RIMAVSKÝ SENIORÁT – RIS

Seniorský úrad: Cukrovarská 43, 979 01 Rimavská Sobota
Tel. č.: 047/562 18 67, 0918 828 220

E-mail:lisakovaviktoria@gmail.com
Webwww.ecavrs.sk
Facebook: https://www.facebook.com/rimavskyseniorat

Seniorka: Mgr. Viktória Lisáková
Seniorálny dozorca: Daniel Poprocký
Seniorátny kaplán: Mgr. Filip Púpala

Cirkevné zbory

ZVOLENSKÝ SENIORÁT – ZVS

Seniorský úrad: Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica
Tel. č.: +421 911 890 796

E-mail: jmpacek@gmail.com
Webwww.zvs.sk

Zástupca seniora – Konsenior: Mgr. Jozef Pacek (CZ Kremnica)
Seniorálna dozorkyňa: RNDr. Viera Kadlecová

Cirkevné zbory

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach