Spravodajstvo

Pozvánky

Učiteľské fórum

Edukačno-misijné centrum ECAV a Metodicko-pedagogické centrum pracovisko Trenčín pozývajú na Učiteľské fórum (online): Učitelia evanjelického náboženstva. Téma: Koho vzdelávame? Koho

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Jubilejný rok 2021 v CZ ECAV Kremnica

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra prežíval

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia presbyterstva ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD  ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 23.9.2021  v priestoroch BÚ ZD začalo úvodom novozvolených predstaviteľov ZD:

Viac »
Pozvánky

Biblická hodina ONLINE

Spoločenstvo evanjelických žien pozýva svoje členky a ženy v ECAV na novú sériu ONLINE biblických hodín. Prvá sa uskutoční dňa

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Semináre pre neordinovaných

V jesennom období sa v našom dištrikte uskutočnili Semináre pre neordinovaných. Zorganizovali sme ich spolu s Evanjelizačným strediskom (www.evs.sk). Vo

Viac »
Oznamy

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 30.

Viac »
Pozvánky

Teologická konferencia 2021

ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných pozýva na Teologickú konferenciu 2021, ktorá sa bude konať v dňoch 25. –

Viac »
Pozvánky

OD SMÚTKU K NÁDEJI

Celodenný seminár je určený pre ženy, ktoré prekonávajú náročné obdobie po strate blízkeho človeka, ako aj pre ženy prežívajúce smútok

Viac »