Podporené školy

ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica0,00 €žiadosť o podporu na rekonštrukciu parkovacích plôch nebola DP schválená 
Celkom podpora 20200,00 € 
ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelické lýceum Bratislava20 257,48 €dokončovacie práce v telocvični a oprava hygienických zariadení 
Evanjelické lýceum Bratislava32 705,57 €oprava hygienických zariadení v budove EL na Vranovskej 2, BAzmena účelu príspevku z r. 2016
Evanjelická ZŠ R. Sobota29 000,00 €zariadenie tried 1.stupňa – školský nábytok, nastaviteľné lavice a stoličky 
Celkom podpora 201981 963,05 € 
ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelické gymnázium Tisovec37 485,64 €rekonštrukcia kotolne a výstavba zhromažďovacej plochy 
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica15 000,00 €výstavba telocvične 
Celkom podpora 201852 485,64 € 
ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelické gymnázium Tisovec5 000,00 €zabezpečenie notebookov, tabletov, ozvučenia školskej kaplnky a školské zvonenie 
Všetky školy v ZD28 000,00 €podpora všetkých 7 škôl (aj MŠ) v rámci ZD, podpora pre každú školy vo výške 4.000€ 
Celkom podpora 201733 000,00 € 
ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelická ZŠ Bratislava23 492,49 €výdajňa v školskej jedálni (havarijný stav) 
Evanjelické lýceum Bratislava32 705,57 €oprava chodbových okien a vchodových dverí budovy Vranovská 2príspevok sa nevyčerpal
Evanjelické gymnázium B.Bystrica30 000,00 €splatenie úveru v SLSP 
Celkom podpora 201686 198,06 € 
ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelická ZŠ R. Sobota19 000,00 €  
Celkom podpora 201519 000,00 € 
ŠkolaSumaÚčel podporyPozn.
Evanjelické lýceum Bratislava5 688,16 €nákup počítačov do učebne 
Celkom podpora 20175 688,16 € 

Zdieľať na sociálnych sieťach