Day: 20 decembra, 2021

VMV
Oznamy

Výzva z Fondu misie ZD

Výzva Západného dištriktu ECAV na Slovensku na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Fondu misie ZD na realizáciu misijných podujatí v cirkevných zboroch a seniorátoch

Viac »